Miljöansvar

Synsams produktions- och innovationscenter på Frösön, Östersund

En ansvarsfull verksamhet
Ambitionen att införa cirkulära flöden i verksamheten är en viktig grundpelare i Synsams miljöarbete. Produktion, konsumtion och återanvändning ska vara sammanlänkade och transparenta. Synsam arbetar ständigt för att identifiera och förbättra processer i värdekedjan genom att ställa höga krav på både den egna organisationen och dess leverantörer. En viktig del i arbetet under 2023 har varit det fortsatta utvecklingsarbetet av biobaserade material i produktions- och innovationscentret på Frösön i Sverige.

Design- och produktutveckling i råvarumaterial
Arbetet med att ta fram produkter som har lång livslängd och är återvinningsbara börjar vid designbordet och vid inköp av råvarumaterial. Synsam integrerar hållbarhet i designen av sina bågar genom innovations- och utvecklingsarbete. Koncernen prövar ständigt nya möjligheter för design och materialval i sin strävan efter förbättringar.

Biomaterial i produktionen av glasögon
En viktig del i arbetet med att minska koncernens miljöpåverkan är att ständigt utöka andelen biomaterial, samt att skapa produkter med lång livslängd. Synsam utökade under året andelen bågar ochfodral framtagna av ekomaterial när svensktillverkade Jämtö utökade sin kollektion. Genom produktions- och innovationscentret på Frösön skapar Synsam bättre förutsättningar för att utöka användandet av återvunna och biomaterial i produktionen. I centret testas nya hållbara material för framtidens produktion. För att främja återbruk och återvinning arbetar Synsam aktivt med egna hållbarhetsinitiativ som Synsam Outlet och Sea2See-kollektionen. På så sätt gör koncernen det enklare för kunderna att köpa secondhandbågar och bågar framställda av återanvänt och återvunnet material.

Kunder hjälper till att återvinna och återanvända glasögon
I Synsams butiker kan kunderna lämna in glasögon för återbruk och återvinning. Synsam tar emot alla typer av glasögon och solglasögon från alla märken, även sådana som inte har sålts, eller tillverkats, av koncernen. Volymen sorteras och produkter som butiken uppfattar vara felfria skickas sedan från butik till Synsams egen verkstad. Under året mottog verkstaden 133 623 glasögon och solglasögon. Efter genomgång och iordningsställande skickade därefter verkstaden 52 710 produkter vidare till Synsam Outlet.

Sea2See-kollektionen
I Synsams glasögonkollektion Sea2See används 100 procent återvunnen plast från haven i produktionen. Bågarna har tagits fram i samarbete med den spanska organisationen Sea2See, som med hjälp av lokala fiskare samlar in, sorterar och tillverkar nya produkter av den växande mängd plast som driver runt i världshaven.

Synsam tar ansvar för produktionsprocessens alla delar
Produktionen av egna glasögonvarumärken sker vid koncernens produktions- och innovationscenter på Frösön, samt med hjälp av leverantörer i Asien och i Europa. Synsams fokus är alltid, oavsett var produktionen äger rum, att arbeta för en produktion som tar ansvar för produktionsprocessens alla delar. Användningen av kemikalier, vattenförbrukning och energiförsörjning är det som har störst miljöpåverkan i produktion av glasögon och glasen i bågarna.

Klimatberäkningar, SCOPE 1 & 2
Redovisade klimatdata för Scope 1 och 2 återfinns i Års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Läs mer om Synsams arbete med transporter, förpackningar, elförbrukning med mera finns i
Synsam Groups Års- och hållbarhetsredovisning 2023.