Miljöansvar

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition om att i möjligaste mån införa cirkulära flöden i hela verksamheten. Vi eftersträvar ett kretslopp där produktion, konsumtion och återanvändning är sammanlänkat och transparent. Vi ställer höga krav på såväl oss själva som våra leverantörer och har under varje del i vår värdekedja identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Design- och produktutveckling samt råvarumaterial
Arbetet med hållbara produkter börjar vid designbordet och inköp av råvarumaterial. Genom innovation och utveckling spelar hållbarhet stor roll i designen av våra bågar. I vår strävan efter ständiga förbättringar testar vi nya designgrepp och material.

Hållbara material
Vi eftersträvar alltid att utöka andelen återvunna och/ eller ekomaterial samt skapa produkter med lång livstid. Under 2021 arbetade Synsam fram målet att år 2026 ska 50 procent av våra egenproducerade glasögonbågar och fodral bestå av återvunnet/och eller ekomaterial. Vi arbetar med våra egna initiativ för att främja återbruk och återvinning: Recycling Outlet, Circular Collections, samt Sea2See Collection. Kompletterande data avses rapporteras på under nästkommande år.

Synsam arbetar kontinuerligt med att integrera hållbara och återvunna material i vår produktion. Ett exempel är att vi kommer att använda ecoacetat i våra acetat-produkter genom vårt nya produktions- och innovationscenter på Frösön. Genom vår Supplier Code of Conduct ställer vi krav på material och produktion som inte är skadlig för miljön.

Återvinning och återanvändning med hjälp av våra kunder
I Synsams butiker har kunder möjlighet att lämna in glasögon för återbruk och återvinning. Vi tar emot alla typer av glasögon och solglasögon från alla märken, även de som inte har sålts av oss. När lådorna med inlämnade glasögon töms, sorteras glasögonen utifrån det skick de har och glasögonen hanteras sedan enligt följande:

  • De felfria glasögonen tvättas, justeras och glaset plockas ur. Därefter säljs bågarna på nytt i våra Recycling Outlet-butiker.
  • De mer slitna glasögonen bryts ned till pellets och återanvänds till nya bågar som säljs inom Circular Collection.
  • En del av volymen glasögon skickas till tredje land för att matchas med ny bärare med motsvarande synfel genom vår samarbetspartner Vision for All.
  • Resterade volymer av förbrukade glasögon skickas till återvinningscentral. Där plockas glasögonen isär och allt material som plast, acetat, metall, skruvar, gångjärn och glas sorteras i rätt återvinningsfraktion.

Ökat antal Synsam Recycling Outlet-butiker runt om i Norden
Genom fortsatt etablering av våra Recycling Outletbutiker runt om i Norden, fortsätter Synsam att uppmuntra kunder att välja mer hållbara alternativ med lägre klimatavtryck. I våra Recycling Outlet-butiker får glasögonen en ny chans genom att återlämnade och felfria produkter säljs på nytt till lägre priser. Från december 2020 till februari 2022 har Synsam öppnat tretton butiker inom Recycling Outlet-konceptet i Sverige, Finland och Danmark.

Glasögonbågar får nytt liv genom Circular Collection
Circular Collection är vår första kollektion av återvunna bågar. I alla våra butiker lämnas använda bågar in som återvinns, bland annat som råmaterial för Circular Collection.

Vision For All
Vision For All är en global välgörenhetsorganisation som tillhandahåller glasögon i tredje land. Synsam bidrar med begagnade glasögon som har lämnats in av kund i någon av koncernens butiker. Glasögon tvättas, styrkan i glaset noteras och därefter säkerställer Vision For All att rätt glasögon matchas med mottagare med motsvarande synfel. Genom initiativet tas därmed begagnade glasögon till vara och individer som inte annars har råd med en synundersökning eller att köpa glasögon får möjligheten till detta. På så sätt skapas förutsättningar för att tillgodogöra sig studier och att arbeta.

Sea2See-kollektionen återanvänder plast från haven
Varje år hamnar närmare 8 miljoner ton uttjänade fiskenät, plastflaskor och flip-flops i våra hav runt om i världen. År 2050 beräknar man dessutom att mängden plast kommer gå om mängden fisk. Som ett steg i rätt riktning är Sea2See en unik glasögonkollektion där plasten som används är 100 procent återvunnen från havet. Bågarna har tagits fram i samarbete med den spanska organisationen Sea2See, som med hjälp av lokala fiskare samlar in, sorterar och tillverkar nya produkter av den omkringdrivande plasten. I år har mer än 20 000 bågar tillverkade av återanvänd plast sålts i Synsams butiker vilket innebär att vi bidragit till att 40,4 ton plast plockas upp ur haven.

Hållbar produktion
Synsams produktion av egna glasögonvarumärken sker idag med hjälp av leverantörer i Asien och Europa. En planerad flytt av delar av glasögonproduktionen till Sverige är planerad att börja under 2022. Oavsett var produktionen sker geografiskt, arbetar vi för en produktion som tar ansvar för produktionsprocessens alla delar. Störst påverkan i produktion är användning av kemikalier, vattenförbrukning och energiförsörjning.