Miljöansvar

Synsams produktions- och innovationscenter på Frösön, Östersund

En ansvarsfull verksamhet
Ambitionen att införa cirkulära flöden i hela verksamheten är en viktig grundpelare i Synsams miljöarbete. Produktion, konsumtion och återanvändning ska vara sammanlänkade och transparenta. Synsam arbetar ständigt för att identifiera och förbättra processer i värdekedjan genom att ställa höga krav på både den egna organisationen och dess leverantörer. En viktig del i arbetet under 2022 var öppnandet av produktions- och innovationscentret på Frösön i Sverige.

Hållbar produktion
Hösten 2022  startade Synsam produktionen vid Nordens första storskaliga och moderna tillverkningsindustri för glasögon på Frösön utanför Östersund. Produktions- och innovationscentret är en av världens mest moderna och innovativa anläggningar för produktion av glasögon. I centret kan Synsam både ta tillvara på och minimera spillet i sin produktion samt utveckla nya hållbara material. Läget i Sverige gör även att det går att implementera hållbara förändringar och snabbare få ut produkter till marknaden, vilket bland annat gör det möjligt att minska klimatavtrycket genom kortare och mer miljövänliga transporter.

Hemtagningen av delar av produktionen är en viktig del i Synsams hållbarhetsstrategi, då den bidrar till ökad användning av cirkulära, återvunna och närproducerade material i produktionen av glasögon. Parallellt med miljöaspekterna har de sociala förhållandena också varit vår drivkraft, med egen produktion i vårt eget land har vi full kontroll över arbetsmiljön.

Synsams första svenskproducerade glasögonkollektion
På mindre än två år har Synsam gått från idé till faktisk produktion av svenskproducerade bågar. Koncernens första närproducerade glasögonkollektion tillverkad i produktions- och innovationscentret på Frösön fanns ute till försäljning i butikerna i september 2022.

Kollektionen Jämtö är unik i sitt slag och designen är inspirerad av den jämtländska naturen och bygdens historia. För att minska koncernens klimatpåverkan och möjliggöra ett cirkulärt kretslopp, består de 24 glasögonen i kollektionen av 69 procent biobaserat material, framställt av trämassa och vegetabiliska oljor. Även fodralet till glasögonen är tillverkat i Östersund och består av återvunnen ull.

Synsam tar ansvar för produktionsprocessens alla delar
Produktionen av egna glasögonvarumärken sker vid koncernens produktions- och innovationscenter på Frösön, samt med hjälp av leverantörer i Asien och i Europa. Synsams fokus är alltid, oavsett var produktionen äger rum, att arbeta för en produktion som tar ansvar för produktionsprocessens alla delar. Användningen av kemikalier, vattenförbrukning och energiförsörjning är det som har störst miljöpåverkan i produktion.

Kunder hjälper till att återvinna och återanvända glasögon
I Synsams butiker kan kunderna lämna in glasögon för återbruk och återvinning. Under 2022 samlades totalt 311 061 glasögon och solglasögon in, varav 83 760 togs vidare för förädling. Synsam tar emot alla typer av glasögon och solglasögon från alla märken, även sådana som inte har sålts, eller tillverkats, av koncernen. När lådorna med inlämnade glasögon töms, sorteras glasögonen utifrån skick och hanteras enligt nedan:

• Felfria glasögon tvättas, justeras och glaset plockas ur. Därefter säljs bågarna på nytt i Synsam Recycling Outlet-butiker.
• En del av volymen glasögon skickas till tredje land där de, genom samarbetspartnern Vision for All, kan användas av en ny bärare med motsvarande synfel som den ursprungliga bäraren.
• Resterade volymer av förbrukade glasögon skickas till återvinningscentral. Där plockas glasögonen isär och allt material som plast, acetat, metall, skruvar, gångjärn och glas sorteras i rätt återvinningsfraktion.

Läs mer om Synsam Groups miljöarbete inom bland annat energiförbrukning, avfallshantering, transporter, förpackningar, kemikalier miljön i vår
Års- och hållbarhetsredovisning.

Klimatberäkningar
Under 2022 påbörjade Synsam det omfattande arbetet med att genomföra klimatberäkningar i Scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollets riktlinjer. Syftet med beräkningarna är att kartlägga hela värdekedjan, för att få en uppfattning om var koncernens huvudsakliga klimatutsläpp uppstår, med målsättningen att kunna sätta långsiktiga mål för utsläppsreduktion.

Redovisade klimatdata för Scope 1 och 2 omfattar leasade företagsbilar, energianvändning (el och värme) i samtliga butiker som ägs av Synsam (exklusive franchisebutiker) och kontor, samt energianvändning i Synsam Groups nyöppnade produktions- och innovationscenter i Östersund.

Design- och produktutveckling i råvarumaterial
Arbetet med att ta fram produkter som har lång livslängd och är återvinningsbara börjar vid designbordet och vid inköp av råvarumaterial. Synsam integrerar hållbarhet i designen av sina bågar genom innovations- och utvecklingsarbete. Koncernen prövar ständigt nya möjligheter för design och materialval i sin strävan efter förbättringar.

Återvunna material i produktionen av glasögon
En viktig del i arbetet med att minska koncernens miljöpåverkan är att ständigt utöka andelen återvunna material och/eller ekomaterial som används, samt att skapa produkter med lång livslängd.

Genom produktions- och innovationscentret på Frösön skapar Synsam bättre förutsättningar för att utöka användandet av återvunna och ekologiska material i produktionen. I centret testas nya hållbara material för framtidens produktion. För att främja återbruk och återvinning arbetar Synsam aktivt med egna hållbarhetsinitiativ som Recycling Outlet, Circular Collection och Sea2See Collection. På så sätt gör koncernen det enklare för kunderna att köpa second hand-bågar och bågar framställda av återanvänt och återvunnet material.