Hållbarhetsinitiativ

Synsam Outlet ger bågarna ett andra liv – en cirkulär affärsmodell för Synsam
Butikskonceptet Synsam Outlet grundas i ändrade köpvanor hos kund. Som en följd av att Lifestyleabonnemanget lanserades 2016, har kundernas köpvanor utvecklats, då de erbjudits att hyra sina glasögon istället för att äga dem och därmed täcka in alla sina behov som glasögonbärare.

I trygghetspaketet Lifestyle ingår årligt byte så kunden kan hålla sig uppdaterad utefter behov och stil. Eftersom många av bågarna som kom in på årligt byte var i väldigt fint skick så föddes idén att förlänga bågarnas liv genom att rengöra dem, byta ut eventuella slitna delar såsom sadlar och erbjuda dem som secondhandbågar till lägre pris. Upplägget har fördelar för både kund och miljö.

Synsam Outlet möjliggör en arena för bågarna att få ett nytt liv hos nya kunder. Detta innebär att bågarna återigen hyrs ut i trygghetspaket till den nya kunden med skräddarsydda och anpassade glas för kundens behov och syn. Genom att återanvända en redan tillverkad produkt, förlänger Synsam Outlet bågarnas användningsliv och är således en av de grundläggande pelarna i Synsams Groups hållbarhetsarbete.

Förutom Synsams storsäljare som landar in som secondhandbågar från Lifestyleabonnemangskunder, erbjuder Synsam Outlet-butikerna även Outlet-bågar vilka är utfasade bågar från Synsams butiker, även dessa till attraktiva låga priser.

Via Synsam Outlet, som möjliggör nytt liv för secondhand- och Outlet-bågar, blir Synsams affärsmodell mer cirkulär, i och med att Lifestyleabonnemangets storsäljare tas hand om och säljs eller hyrs vidare och utfasade produkter säljs eller hyrs vidare som Outlet. Ur ett kundperspektiv svarar Synsam Outlet på efterfrågan om hållbara alternativ till ett lågt pris. Via butikskonceptet har Synsam lyckats nå helt nya målgrupper som vill göra medvetna val och fynda.

Fokus under 2021 och 2022, i samband med lanseringen av konceptet, var att öppna flertalet butiker, expandera och testa konceptet direkt tillsammans med kund. Under 2023 har fokus legat på att vidareutveckla konceptet och lyssna till kundernas respons. Ett exempel på det är att namnbyte skett från Synsam Recycling Outlet till Synsam Outlet för att kunderna eftersökt en tydlighet i vad butikerna erbjuder – märkesbågar till lågt pris vilket förtydligandet av Outlet signalerar. Vid utgången av 2023 fanns totalt 20 butiker som hör till Synsam Outlet-konceptet i Norden.

Under 2023 har Synsam Outlet-sortimentet även pilottestats i utvalda Synsambutiker i Sverige, Finland och Norge för att tillgängliggöra konceptet och ge ännu fler kunder möjligheten att handla mer hållbart för både miljö och plånbok. En annan utveckling under 2023 har varit införandet av Synsam EyeView i alla Synsam Outlet-butiker, vilket innebär att Synsam genom tekniska lösningar kan genomföra synundersökningar och hjälpa fler kunder, mer flexibelt och efter kundernas behov.

Målsättningen för 2024 är att göra Synsam Outlet-konceptet ännu bättre och ännu mer tillgängligt för fler kunder och på så sätt återanvända och ge fler bågar ett andra liv hos en ny kund.

Läs mer i Synsam Groups Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Alla ska se! Rörelse på lika villkor.

En av vår tids största folkhälsoutmaningar är stillasittande barn. I fem år har Synsam arbetat med ”Alla ska se”, ett initiativ som syftar till att främja fysisk aktivitet bland barn. Dålig syn ska aldrig stå i vägen för rörelse på lika villkor. Genom initiativet erbjuder Synsam barn mellan fem och tolv år med synfel kostnadsfria slipade, aktivitetsglasögon. Arbetet med ”Alla ska se” fortsatte under året och sedan initiativet inleddes 2019, har Synsam delat ut fler än 55 000 aktivitetsglasögon till barn i hela Norden.

En hållbar produktionskedja – kärnan i Synsams närproducerade bågar

Efter produktionsstarten av egna varumärken år 2016 i Asien har Synsam stadigt ökat andelen egna varumärken. Det egna produktions- och innovationscentret som invigdes under 2022 på Frösön utanför Östersund är en grundpelare i bolagets hållbarhetsarbete. Den egna produktionen gör det också möjligt att erbjuda bågar som är anpassade för den nordiska marknaden.

Synsams första kollektion tillverkad på Frösön, Jämtö, lanserades framgångsrikt 2022 i samt-liga koncernens butiker i Norden. Jämtö tillverkas av material som baseras på FSC-certifierad trämassa och vegetabilisk olja. Kollektionens framgång grundar sig i miljömedvetenhet bland kunder som önskar närproducerade bågar. Under hösten 2023 lanserades en ny kollektion i hela Norden producerad på Frösön, av det egna varumärket Oscar Eide. Styrkan i den egna produktionen är att Synsam äger hela kedjan, från idé till att kunden bär glasögonen. Den hållbara produktionskedjan tar i beaktande allt från en välfungerande arbetsmiljö och effektiva transporter, till teknikval som minimerar användning av kemikalier och tillvaratagande av restmaterial i produktionen. Den egna produktionen ger också möjlighet att testa mindre volymer och åstadkomma snabbare time to market. För att snabbt kunna möta kundernas önskemål och förändringar i marknaden ser Synsam till att ständigt utveckla tekniken, bland annat med hjälp av automation, och att i planering och produktion väva ihop insikter och kunskap från olika industrier.

Syftet med produktions- och innovationscentret är inte endast att vara en producerande verksamhet utan även att fungera som en hubb för hållbar innovation för hela branschen. Tillvaratagande av restmaterial, nya alternativa produktionsmetoder och kompetensutveckling ligger som kärna i verksamheten. Tillverkningen i den egna anläggningen på Frösön startade år 2022 och under 2023 har Synsam följt den upprampningsplan som sattes initialt i projektet, för att successivt skala upp volymerna, fortsätta digitalisera produktionen, öka produktivitet och automation samt säkerställa en attraktiv arbetsplats för medarbetarna.

Sea2See – 100% återvunnen plast från havet

I Synsams glasögonkollektion Sea2See används 100 procent återvunnen plast från haven i produktionen. Bågarna har tagits fram i samarbete med den spanska organisationen Sea2See, som med hjälp av lokala fiskare samlar in, sorterar och tillverkar nya produkter av den växande mängd plast som driver runt i världshaven.