Vår strategi

Synsam har en omnikanalstrategi som syftar till att möta kunden sömlöst tvärs sälj- och servicekanaler oavsett kundens preferenser genom hela kundresan. Synsams digitala kanaler på egna och tredjepartsplattformar som Facebook och Google samverkar sömlöst med det butiksnät som utgör den fysiska basen för verksamheten.

Kärnan i omnikanalstrategin är att kunden står i fokus. Det betyder att kunden kan interagera med Synsam, inte bara på plats i den fysiska butiken, utan också via mobiltelefonen, läsplattan eller datorn därhemma. Målet är att skapa en helt integrerad upplevelse och en harmoniserad prisbild, oavsett var, hur och när kunden möter Synsam.

Rätt utnyttjad skapar omnikanalstrategin ständigt nya möjligheter för innovativa och kundorienterade möten och bidrar till tillkomsten av nya mötesplatser och kontaktytor. Detta genererar i sin tur ett ökat intresse som attraherar nya och befintliga kunder till butiker, e-handel och synundersökningar. Synsams kunskap om kundresan, kombinerat med ett nytänkande i marknadsföring och kommunikation är avgörande framgångsfaktorer.

Ett högt prioriterat område i strategin är att skapa en ökad kännedom och uppmärksamhet kring varumärket Synsam, liksom för de egna nordiska varumärkena och för Synsams Ai-koncept. Den fortsatta tillväxten för koncernen förväntas komma ifrån en kombination av Lifestyleabonnemang, Synsam Sports, e-handel, egna varumärken och kontaktlinsabonnemang.