Norge

Antal butiker: 120
Medelantal anställda: 662
Landschef Norge: Ingrid Holm
(december 2023)

www.synsam.no

Norge är det ännu minst konsoliderade landet i Norden och de tre största optikkedjorna har här sammanlagt över 60 procent av marknaden . Synsam, med en marknadsandel på 22 procent (år 2022), är landets näst största kedja och marknadsledande i medel- och premiesegmentet.