Norge

Antal butiker: 112
Medelantal anställda: ca 580

(december 2021)

www.synsam.no

Norsk optikmarknad
Norge är det ännu minst konsoliderade landet i Norden och de tre största optikkedjorna har här sammanlagt över 60 procent av marknaden. Synsam, med en marknadsandel på 21 procent, är landets näst största kedja och marknadsledande i medel- och premiesegmentet. 19 procent, 850 optikbutiker, är fristående, även om många av dem gått samman i inköpsgrupper.