Vår marknad

Den nordiska optik och ögonhälsomarknaden växer. Det finns flera anledningar: Vi lever längre och det skapar ett större behov av synkorrigeringar. Vår ökade användning av läsplattor, mobiltelefoner och datorer gör att närsyntheten ökar, särskilt bland yngre. Och, till sist, har glasögonen blivit en modedetalj som byts ut allt oftare.

Optikmarknaden är motståndskraftig
Enligt marknadsstudien, som tagits fram för Synsam, uppskattades storleken på den nordiska optikbranschen uppgå till närmare 18 miljarder kronor 2020. Optikmarknaden är, med sin koppling till ögonhälsa, mer motståndskraftig mot ekonomiska svängningar jämfört med andra detaljhandelssegment och därmed mindre utsatt för en övergång från fysisk butik till onlineförsäljning. Detta förväntas leda till en fortsatt tillväxt om cirka tre procent per år under kommande år.

Glasögon, kontaktlinser och solglasögon

Branschens viktigaste produktkategori utgörs av glasögon, där bågar och glas tillsammans svarar för 78 procent av marknaden. Kontaktlinser utgör ytterligare 14 procent av marknaden, och de flesta kontaktlinsbärare har även glasögon eller solglasögon som komplement. Solglasögon svarar för cirka åtta procent av marknaden.

Trender

Bakom den fortsatta tillväxten inom optikdetaljhandeln finns tre viktiga trender som bidrar till fortsatt stabilitet och volymökningar på den nordiska marknaden.

Demografi
I takt med att den förväntade livslängden ökar i de nordiska länderna, ökar också behovet av synkorrigeringar, vilket i sin tur leder till en ökad försäljning av glasögon och andra produkter.

Ökad skärmtid
Idag tillbringar vi alltmer tid framför skärmarna på mobiltelefoner, läsplattor och datorer. Ökad skärmtid, i kombination med mer tid inomhus och mindre tid utomhus i naturligt ljus, gör närsynthet vanligare i alla åldersgrupper, men särskilt bland yngre. 2050 beräknas 50 procent av Nordens befolkning vara närsynt, mot cirka 34 procent idag.

Kortare omloppstid
Glasögon är inte längre en medicinsk nödvändighet, utan också en modedetalj, något som, enligt undersökningen, gör att antalet glasögon som varje person äger kommer att öka och att tiden mellan glasögonbyten samtidigt kommer att bli kortare. 2015 var den genomsnittliga tiden från inköp till byte tre år, kundundersökningar visar att den genomsnittstiden idag har sjunkit till 2,3 år.

Kanaler

De allra flesta glasögon och solglasögon inhandlas i traditionella optikbutiker, delvis som en naturlig följd av behovet av synundersökningar. Bara fyra procent av alla glasögon i Norden köptes via internet under 2020. Kontaktlinser är i stället den produktkategori som svarar för den högsta graden av näthandel.