Insiders

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Synsam och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Synsams aktier som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Läs mer om Finansinspektionens register för insidertransaktioner.