Kundansvar

Vår ambition är att bidra till ett gott seende för alla, i alla situationer, genom hela livet. En viktig del är det preventiva arbetet och att erbjuda synundersökningar och synhjälpmedel redan från tidig ålder. Vi strävar alltid efter att se våra kunder utifrån deras behov och erbjuda hållbara val.

Med utgångspunkt i kundernas behov
Regelbundna synundersökningar är grunden för en god ögonhälsa och ett gott seende. Faktorer som en växande äldre befolkning och ökat skärmanvändande, inte minst bland barn och unga, gör att ögonhälsan blir allt viktigare för folkhälsan.

Fortsatt utveckling av våra ögonhälsocenter
Välutbildade optiker är en viktig resurs som kan avlasta sjukvården. Synsam har cirka 900 utbildade optiker. På våra fler än 60 ögonhälsocenter runt om i Norden tar våra specialiserade optiker hand om kunders ögonhälsa och grundliga ögonhälsoundersökningar genomförs. Vi gör bland annat ögonbottenfotograferingar, som kan upptäcka och förebygga ögonsjukdomar som grå och grön starr – och vid behov remitterar vi vidare till ögonläkare.

Initiativet ”Alla ska se!”
Stillasittande bland barn är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. För två år sedan lanserade Synsam därför projektet Alla ska se! i samarbete med bland andra Generation Pep och Essilor. Syftet med initiativet är att öka motivationen för en aktiv fritid – där synfel aldrig ska stå i vägen för rörelse på lika villkor, inte minst under coronapandemin som begränsat möjlighet till aktivitet ytterligare. Genom initiativet erbjuder Synsam kostnadsfria aktivitetsglasögon till barn mellan 5 och 12 år med synfel. Sedan initiativet började 2019 har vi delat ut 34 500 aktivitetsglasögon till barn i hela Norden.

Att hyra istället för att äga
Genom att hyra i stället för att äga glasögon via vårt glasögonabonnemang ges våra kunder möjlighet att regelbundet undersöka sin syn och vid behov byta sina glas, kontaktlinser och/eller lämna in glasögon för återanvändning eller återvinning. I och med att synen förändras över tid och olika glasögon behövs för olika behov erbjuder Synsam Lifestyle™ en skräddarsydd lösning samtidigt som glas, bågar och kontaktlinser tas om hand inom ett cirkulärt flöde.

Med kundens bästa i fokus
På Synsam ser vi kunden och eftersträvar att behandla alla lika utifrån var och ens behov. Vi har satt målet att minst 90 procent av våra kunder ska vara ”nöjda” eller “mycket nöjda” år 2026 och genomför årligen kundundersökningar. Uppföljning av detta mål följs upp med start 2022.