Kundansvar

Ett gott seende genom hela livet
Synsams ambition är att bidra till ett gott seende genom hela livet, med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen arbetar aktivt med att erbjuda produkter för att kunderna ska se bra och upprätthålla en god ögonhälsa. Det preventiva arbetet är en mycket viktig del i arbetet för en god ögonhälsa. Erbjudandet av synundersökningar och synhjälpmedel redan i en tidig ålder är därför något som prioriteras. Synsam vet att det är den kontinuerliga utvecklingen av produkter och tjänster som gör att koncernen kan möta dagens och framtidens utmaningar inom ögonhälsa, för att på så vis bidra till en bättre folkhälsa.

Synundersökningar med hög klinisk kvalitet
Regelbundna synundersökningar är grunden för en god ögonhälsa och en bra syn. Ett ökat skärmanvändande, inte minst bland barn och unga, gör att ögonhälsa blir en allt viktigare aspekt av folkhälsan. Ytterligare faktorer, som en växande och åldrande befolkning, gör att behovet av synundersökningar ökar. Här vill Synsam ligga i framkant och bidra till utvecklingen av teknik och utrustning som möjliggör en ökad tillgång till synundersökningar med hög klinisk kvalitet. Vid koncernens Ögonhälsocenter utförs, bland annat, ögonbottenfotograferingar som bidrar till upptäckt och förebyggande av ögonsjukdomar som grå- och grön starr. Om behov finns remitteras kunderna vidare till ögonläkare.

För att kunna erbjuda synundersökningar av hög kvalitet behövs välutbildade optiker. Synsams cirka 900 utbildade optiker utgör navet i verksamheten och är en viktig resurs som kan bidra till att avlasta vården.

”Alla ska se!” Rörelse på lika villkor
En av vår tids största folkhälsoutmaningar är stillasittande barn. I fem år har Synsam arbetat med ”Alla ska se”, ett initiativ som syftar till att främja fysisk aktivitet bland barn. Dålig syn ska aldrig stå i vägen för rörelse på lika villkor. Genom initiativet erbjuder Synsam barn mellan fem och tolv år med synfel kostnadsfria slipade, aktivitetsglasögon. Arbetet med ”Alla ska se” fortsatte under året och sedan initiativet inleddes 2019, har Synsam delat ut fler än 55 000 aktivitetsglasögon till barn i hela Norden.

Medvetna val ger nöjda kunder – Synsams innovativa glasögonabonnemang
Synsams glasögonabonnemang ger kunderna en möjlighet att hyra glasögon i stället för att köpa dem. Genom abonnemanget Synsam Lifestyle får kunderna möjlighet att bland annat regelbundet undersöka synen och vid behov byta ut glas. En gång om året kan kunden byta ut ett par glasögon och då samtidigt återlämna ett par. Alla glasögonbågar som lämnas in går antingen till återvinning eller återbruk. Abonnemanget möjliggör att Synsams kunder kan ta del av nya innovativa produkter, samtidigt som de bidrar till ett cirkulärt flöde där produkterna kan återanvändas av andra kunder genom koncernens secondhand-erbjudanden.

Synsam Outlet är Nordens första renodlade handelsplats för återvunna glasögonbågar och solglasögon. Synsam Outlet föddes ur Synsams vision att kunden vill konsumera mer hållbart och att koncernen kan driva en mer hållbar konsumtion genom attraktiva erbjudanden. I Synsam Outlet säljs återlämnade och felfria produkter som kunderna lämnat in genom koncernens abonnemangsmodell. Här säljs också kollektioner som utgått ur ordinarie sortimentet och därmed får ny, andra chans.

I slutet av 2023 hade koncernen totalt 20 Synsam Outlet-butiker. Under året har koncernen även vidgat secondhand- och outlet-erbjudandet till vissa utvalda Synsambutiker, med en egen yta, i syfte att nå fler konsumenter.

Läs mer i Synsam Groups Års- och hållbarhetsredovisning 2023.