Hållbarhet

hallbarhet synsams dna

Ansvar för ESG inom Synsam Group
Ambitionerna för Synsam Group’s hållbarhetsarbete är högt satta. Bolaget har som mål att vara och uppfattas som ett hållbart företag långsiktigt. Synsam Group’s vision för hur bolaget vill arbeta med hållbarhet i koncernen är tydlig: Vi är det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. Arbetet med miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande inkluderar många olika områden, som sammantaget syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Synsam Group stödjer FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och anser att bolaget både har ansvar och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger bolagets fokus på mål 12 ”Hållbar produktion och konsumtion” samt mål 3 ”Hälsa och välbefinnande”. Synsam Group stödjer också Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Synsam Group ansvarar för värdekedjan i hållbarhetsarbetet från ax till limpa och bolaget ställer höga interna krav på medarbetare och externa krav på leverantörer. Bolaget ska granska alla verksamhetens delar; från designutveckling, råvaruinköp, produktion och transporter. Därtill granskas försäljning till produktanvändning samt återanvändning och återvinning. Under varje del i Synsam Group’s värdekedja finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

 • Synsam Group uppfattas som hållbara av Sveriges konsumenter och har de senaste tre åren tagit hem titeln som Sveriges mest hållbara Optiker i Sustainable Brand index.

Synsam Group's produktion av glasögon flyttas från Asien till Sverige, Frösön utanför Östersund.

Ansvar för miljön
Synsam Group’s arbete och ansvar för miljön innefattar flera viktiga områden. I alla processer beaktar bolaget dess miljöpåverkan. Redan på skissbordet designas Synsam Group’s produkter för hållbarhet och kvalitet så att bolagets kunder ska kunna göra medvetna och bra val. Genom Synsam Group’s leverantörskod ställs krav i inköpsprocesser, i produktion och i val av transporter. Bolaget fokuserar också på återanvändning och återvinning.

 • Det senaste och enskilt största initiativet som Synsam Group tagit är att bolagets produktion av glasögon flyttas från Asien till Sverige, Frösön utanför Östersund, med produktionsstart 2022. Att producera på hemmaplan ger bolaget möjligheten att bli snabbare med produktlanseringar och möta den stora kundefterfrågan på hållbart och närproducerat. Att flytta hem produktionen är det enskilt störta initiativ Synsam Group tagit för att minska dess klimatpåverkan.
 • I Synsam Group’s nya butikskedja ”Synsam Recycling Outlet*” bygger hela plattformen på hållbarhet. Kunden gör hållbara val genom secondhandköp eller köp av bågar som inte sålts i ordinarie butiker, men som här får ny chans. De fem butiker som Synsam Group har öppnat sedan december 2020 är en framgång och toppar bolagets försäljningslistor, vilket bekräftar kundernas önskan att konsumera mer hållbart och att Synsam Group som nummer ett i marknaden kan göra avtryck för en mer hållbar konsumtion.
 • I samtliga av Synsam Group’s 490 butiker finns ”Återbruk & Återvinningslådor” där bolaget uppmuntrar kunder att lägga sina förbrukade glasögon och solglasögon. Allt går till sortering och hamnar antingen i ”Synsam Recycling Outlet” eller blir materialinsats till nya glasögon i bolagets kollektion Circular Collection. I Synsam Group’s butiker exponeras det mer hållbara sortimentet genom tydlig kategoriindelning.
 • Att abonnera glasögonprodukter istället för att äga ger kunderna möjlighet att regelbundet undersöka sin syn och vid behov byta sina glas och/eller lämna in glasögon för återanvändning eller återvinning.
 • Kollektionen ”Fellepini x Sea2See” som lanserades våren 2019 har blivit en framgång och ligger på topplistan i Synsam Group’s försäljning. Fellepini x Sea2See har bidragit till att rena haven från cirka 60 ton plats = ett bidrag till renare hav och vatten.
 • Tillsammans med bolagets leverantör CooperVision plastkompenserar Synsam Group delar av dess endagarslinser. När Synsam Group’s kunder väljer någon av de certifierade linserna hjälper de till att neutralisera den klimatpåverkan som uppkommer vid produktionen av linserna. Plastic Bank samlar in, sorterar och bearbetar plast från havsnära områden i syfte att sätta tillbaka den i det cirkulära flödet.

Socialt ansvar
Social hållbarhet innefattar Synsam Group’s ansvar för människor i samhället som bolaget verkar i, för Synsam Group’s medarbetare samt för människor i bolagets leverantörsled. Synsam Group’s samhällsuppdrag; att hjälpa människor med sin ögonhälsa, står i centrum för allt bolaget gör. Ett hållbart och hälsosamt medarbetarskap, samt via Synsam Group’s leverantörskod ta ansvar för arbetsvillkor och arbetsförhållanden i bolagets leverantörsled, är också en del av Synsam Group’s hållbarhetsagenda.

 • Synsam Group’s viktigaste leverantörskategorier är glas och glasögonbågar. En stor del av koncernens glasögonbågar tillverkas i Asien. Det finns risker för brister i leveranskedjan avseende sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och miljöansvarstagande. Ansvarstagande regleras i Synsam Group’s uppförandekod för leverantörer, som ingår i det kontrakt som ingås med respektive leverantör.
 • Synsam Group har ett fullvärdigt medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI är ett system för att säkra ansvarstagande i leverantörskedjan, som bygger på elva principer som bland annat förbjuder barnarbete, tvångsarbete och korruption samt ställer krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Inköpsavdelningen ansvarar för uppföljning och har rätt att kontrollera efterlevnad.
 • Synsam Group’s CSR-initiativ, Alla Ska Se, har bidragit till att fler än 30 000 barn har fått ett par kostnadsfria, slipade aktivitetsglasögon som bidragit till en mer aktiv fritid på lika villkor, oavsett synfel. Alla ska se bidrar till att minska stillasittande, öka fysisk aktivitet och förbättrat mentalt mående hos barn och på sikt minska vårdkostnader i samhället.
 • Synsam Group’s optiker arbetar kontinuerligt med att bidra till SDG Mål nummer 3, ”God hälsa och välbefinnande” genom att hjälpa människor med deras ögonhälsa. Utan bra syn kan vi inte tillgodogöra oss utbildning, arbetsuppgifter och fysisk aktivitet. Det är lika viktigt att besöka sin optiker regelbundet som det är att årligen gå till tandläkaren.
 • Synsam Group är medlemmar i Vision for All, en organisation som skänker glasögon och utför synundersökningar genom volontärarbete i utvecklingsländer.
 • Attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov är en central framgångsfaktor. Synsam Group arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö. Målet är att vara branschens mest attraktiva företag och ha en stark värderingsdriven kultur.

Etiskt ansvar
Antikorruption: Koncernens antikorruptionspolicy reglerar givande och tagande av förmåner eller presenter liksom reglerna och bestämmelserna för ombud och andra mellanhänder. Samtliga medarbetare informeras om policyn och utbildning ges åt anställda på avdelningarna för inköp och marknadsföring liksom personer som arbetar i högriskländer. Under årets gång har Synsam inte blivit uppmärksammade på några försök till eller misstankar om korruption eller mutor bland medarbetare.

Läs mer om om Synsam Group’s hållbarhetsarbete

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Ladda ner vår Code of Conduct