Hållbarhet

Ambitionerna för Synsam Groups hållbarhetsarbete är högt satta. Vi har en tydlig vision om att vi ska vara det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. Det gör vi genom ett kunddrivet angreppssätt där kundernas behov och rätt till ett gott seende genom hela livet styr, samtidigt som vi erbjuder hållbara val och tar ansvar för en hållbar klimat- och samhällsutveckling.

 ”God ögonhälsa och syn är avgörande för folkhälsan. Vi hjälper våra kunder till ett gott seende genom hela livet och vi vill göra det med minsta möjliga klimatpåverkan. Utvecklingsarbetet av hållbara produkter fortsätter och den påbörjade flytten av produktion till Sverige är en viktig del i detta arbete.”

Håkan Lundstedt, vd Synsam Group

Vi tar ett större ansvar för vår gemensamma framtid
Att ta ansvar för den gemensamma framtiden och arbeta långsiktigt med optik och ögonhälsa är viktigt för Synsam. Målsättningen är att Synsams kunder alltid, när det gäller allt från bågar och förpackningar till tjänster, ska kunna ta del av moderna produkter som i möjligaste mån är framtagna av återvunna och klimateffektiva material som bidrar till cirkulära flöden. Hemtagningen av produktionen från Asien till Sverige var en viktig komponent i det arbetet under 2022. Det nyöppnade produktions- och innovationscentret på Frösön skapar arbetstillfällen lokalt, minskar klimatavtrycket, samt säkerställer bra arbetsmiljö i produktionen.

Synsam stödjer FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och har identifierat att koncernen har ansvar för och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger fokus på mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion” samt mål 3, “God hälsa och välbefinnande”. Utöver detta stödjer Synsam också UN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Hållbarhet stärker affären
Hållbarhet är en integrerad del av Synsams affär och något som även noterats av konsumenterna. 2022 blev Synsam för fjärde året i rad utnämnt till det mest hållbara varumärket i optikbranschen i Sustainable Brand Index undersökning i Sverige. Synsam vann även priset Årets Retailbolag i Market Awards i Sverige och blev utnämnt till Norges mest hållbara varumärke inom optisk detaljhandel enligt forskningsprojektet Norsk Bærekraftbarometer vid Handelshögskolan BI.

Det pågår ständigt ett arbete för att bättre förstå risker och utmaningar kopplade till verksamheten, inte minst sett ur ett klimatperspektiv. Som en del i det arbetet genomförde Synsam under året klimatberäkningar för verksamheten. Koncernen är medveten om att det är framtagandet av råvarumaterial och produktion som har störst påverkan på klimatet. Klimatberäkningarna inkluderar relaterade utsläpp i hela värdekedjan och ger Synsam en ännu bättre bild av var koncernen kan göra störst skillnad. Under 2022 arbetade Synsam vidare med gruppens tre etablerade hållbarhetsområden: kundansvar, miljöansvar och socialt ansvar. 

Synsams värdekedja
Som ledande optikerkedja i Norden och en av Europas ledande aktörer inom optikbranschen har Synsam ett stort ansvar. Hela affären är baserad på en värdekedja där Synsam tar ansvar för påverkan på människa, samhälle och ekonomi. Det är Synsams uppgift att, tillsammans med leverantörer och samarbetspartners, granska värdekedjans alla delar ur hållbarhetssynpunkt. Den innefattar design, råvaruinköp, produktion och transporter inom hela verksamheten, försäljning, produktanvändning, återanvändning och återvinning. För varje del finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Synsam eftersträvar en positiv påverkan på människa, samhälle och ekonomi med hjälp av medvetna beslut genom hela värdekedjan. Det gäller även för leverantörskontakter och i den egna produktionen.

Synsams värdekedja

Läs mer om Synsam Group’s hållbarhetsarbete

Ladda ner vår års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner vår Suppliers Code of Conduct