Hållbarhet

Ambitionerna för Synsam Groups hållbarhetsarbete är högt satta. Vi har en tydlig vision om att vi ska vara det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. Det gör vi genom ett kunddrivet angreppssätt där kundernas behov och rätt till ett gott seende genom hela livet styr, samtidigt som vi erbjuder hållbara val och tar ansvar för en hållbar klimat- och samhällsutveckling.

 ”God ögonhälsa och syn är avgörande för folkhälsan. Vi hjälper våra kunder till ett gott seende genom hela livet och vi vill göra det med minsta möjliga klimatpåverkan. Utvecklingsarbetet av hållbara produkter fortsätter och den påbörjade flytten av produktion till Sverige är en viktig del i detta arbete.”

Håkan Lundstedt, vd Synsam Group

Vi tar ett större ansvar för vår gemensamma framtid
Synsam Group har en tydlig vision för hur vi vill arbeta med hållbarhet i vår koncern: Vi är det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. Vår mission berättar hur vi vill arbeta med hållbarhet: Vi ger varje kund den bästa servicen och de mest hållbara lösningarna inom ögonhälsa och ögonmode. Även vår affärsidé innefattar hållbarhet: Vi är ett kunddrivet och hållbart livsstilsföretag som erbjuder prisvärda lösningar för syn, utseende och ögonhälsa för hela familjen genom unika och innovativa koncept för varje tillfälle i livet.

Hållbarhet stärker affären
Hållbarhet är en integrerad del i affären och erbjudande och vi arbetar för att ge varje kund den bästa servicen och de mest hållbara lösningarna för att se och se bra ut. Det innebär även en god förståelse av vilka risker och utmaningar som är kopplade till verksamheten, inte minst utifrån ett klimatperspektiv. Men också vilka möjligheter som öppnas utifrån ett medvetet hållbarhetsarbete i form av exempelvis innovativa material, teknisk innovation och investera i våra medarbetare.

Våra prioriterade hållbarhetsområden
Synsams hållbarhetsområden kundansvar, miljöansvar och socialt ansvar utvecklas ständigt. Därutöver stödjer Synsam FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och ser att vi har både ansvar och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger vårt fokus på mål 12, ”Hållbar produktion och konsumtion” samt mål 3, ”Hälsa och välbefinnande”. Därtill stödjer också UN Global Compact’s principer för ansvarsfullt företagande.

Läs mer om Synsam Group’s hållbarhetsarbete

Ladda ner vår års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner vår Suppliers Code of Conduct