Om Synsam Group

Synsam AB är ett livsstilsföretag inom optik och ögonhälsa i Norden, som erbjuder förstklassiga tjänster och högkvalitativa produkter genom direktägda, franchise- och online-butiker.

Synsam Group är ett modernt livsstilsföretag inom optik och ögonhälsa i Norden. Vi är i dag marknadsledande i Sverige, näst störst i Norge, tredje störst i Danmark, under namnet Profil Optik, och har en stark utmanarposition i Finland.

Vi erbjuder ett brett och innovativt utbud av produkter och tjänster genom våra cirka 500 helägda butiker, franchisebutiker (med franchise finns Synsam även på Island och Färöarna) samt genom e-handel/omnichannel i respektive land.

För Synsam står kundmötet i absolut fokus och den fysiska butiken är en viktig del i Synsams affärsstrategi. Till skillnad mot traditionella retail-aktörer som stänger ner fysiska butiker, är Synsam en retailkedja som satsar på mötet i butik – i kombination med digitala erbjudanden. I butiken möter kunden en legitimerad optiker som ombesörjer allt inom ögonhälsa. Efter synundersökningen erbjuder Synsam utbildade stil-experter som hjälper varje kund med sitt individuella och personliga val av bågar samt glas. Synsam är övertygade om att detta görs bäst i mötet med kunden, i butiken.

Synsam har ett unikt erbjudande av synundersökningar, glasögon, solglasögon, sportglasögon, linser och tillbehör inom optik och Eye Fashion, samt glasögonabonnemang med kringtjänster under namnet Synsam Lifestyle™ samt ett kontaktlinsabonnemang. Synsam erbjuder en mix av välkända externa varumärken samt House Brands. 

Vårt bidrag till samhället är att hjälpa människor att se bra och se bra ut.

Vår vision
Vi är det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa.

Vår mission
Vi ger varje kund den bästa servicen och de mest hållbara lösningarna för att se bra och se bra ut.

Vår affärsidé
Vi är ett kunddrivet och hållbart livsstilsföretag som erbjuder prisvärda lösningar för syn, utseende och ögonhälsa för hela familjen genom unika och innovativa koncept för varje tillfällen i livet.

Våra värderingar
Våra värderingar ”Kunden först”, ”Innovation” och ”Ansvar” ska genomsyra hela företagets verksamhet, prioriteringar, beslutsfattande och hur medarbetarna ska agera.

Vi bidrar till hållbarhet
Vår ambition är att fortsätta stärka positionen som branschledande inom både ögonhälsa och ögonmode, med ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan. Vi har som mål att vara ett långsiktigt hållbart företag.