Om Synsam Group

Synsam - det ledande livsstilsföretaget inom optisk detaljhandel och ögonhälsa i Norden.

Sedan starten 1968 har Synsam, med 500 butiker i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna, vuxit till en av Nordens ledande aktörer inom optik, ögonmode och ögonhälsa. I Sverige, Norge och Finland används varumärket Synsam och i Danmark och Island Profil Optik. Butiksnätverket kompletteras av en stark närvaro online och på sociala medier där kunderna kan köpa produkter, boka synundersökningar, sköta sina abonnemang, eller prova ut nya glasögon direkt i mobiltelefonen.

Synsam har ett unikt utbud av glasögon, solglasögon, sportglasögon och kontaktlinser från såväl välkända varumärken, som Synsams egna. I erbjudandet ingår också glasögon- och kontaktlinsabonnemang, synundersökningar, fysiska och online, liksom personlig stilrådgivning vid utprovning av glasögon. Synsams kunder kan även göra hållbara val, bland annat genom att handla från hållbarhetskedjan Synsam Recycling Outlet.

Som första aktör på marknaden lanserade Synsam redan 2016 abonnemangstjänsten Synsam Lifestyle™, som innebär att kunden, till en fast månadsavgift, kan kombinera produkter och tjänster, som exempelvis glasögon, solglasögon och kontaktlinser, byta ett par glasögon varje år, erhålla synundersökningar, försäkring mot förlust, stöld och skada samt gratis glasbyte om synen skulle förändras.

Synsams ambition är att fortsätta stärka sin branschledande position inom ögonhälsa och ögonmode, med ett tydligt och integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela kedjan.

Synsams vision och mission
Synsams vision är att vara det ledande och mest hållbara livsstilsbolaget inom optik och ögonhälsa. Synsams mission är att ge varje kund den bästa servicen och de mest hållbara lösningarna inom ögonhälsa och ögonmode.

Det betyder att Synsam måste ha starka och tydliga värderingar som alla medarbetare kan förstå – och leva efter – i det dagliga arbetet. Den så kallade Synsamhubben utgör kärnan i Synsams kultur och speglar koncernens vision, uppdrag och värderingar.

Värderingar – kundfokus, innovation och ansvar
Kunden kommer alltid först
Synsam sätter alltid kunden först. Målet är att vägleda och inspirera alla kunder som besöker Synsam i butik, eller online. En koncerngemensam modell för kundresan ger kunden den bästa upplevelsen i kontakten med Synsam.

Innovation
Synsam söker alltid efter nya sätt att skapa ett bättre kunderbjudande i linje med trenderna inom optikbranschen. Innovation har varit en viktig del i den transformation som koncernen inledde redan 2015 och där fokus ligger på en kultur som främjar nya idéer. Synsams innovationsagenda ska vara faktabaserad och kundcentrerad. Alla initiativ ska ha tydliga kommersiella mål som driver försäljning, marginaler eller avkastning.

Ansvar
Synsam tar sitt ansvar för att skapa en värdebaserad företagskultur med optikbranschens mest engagerade medarbetare. De kan förverkliga sin fulla potential med hjälp av gemensamma kärnvärden, positivt ledarskap, kompetensutveckling, tydliga krav och rätt kompensationsmodell.