Mer än 50 års erfarenhet

Litet blev större – vår resa från 1968 till 2007

Synsam grundades i Sverige när en grupp av tio oberoende butiker gick samman till en ny lokal optikkedja under varumärket Synsam. Efter etableringen började kedjan systematiskt expandera till olika regioner i Sverige. Synsams expansion i Sverige fortsatte genom öppnandet av egna butiker och franchisebutiker. På 1990-talet ingick Synsam sina första franchiseavtal i Norge och Finland.

1971 grundade Synsam optikkedjan Profil Optik i Danmark, inledningsvis under märket ”Optik Køb”. Under åren anslöts fler och fler butiker till kedjan, och Synsam växte från en lokal optikkedja till en etablerad, rikstäckande aktör i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

2007 till 2014: Synsam konsolideras till en enad och integrerad grupp

Under 2007 skrevs ett nytt kapitel när Synsam fick nya ägare. Det möjliggjorde för hela koncernen att växa och Synsam konsoliderade verksamheten, som fram tills då främst bestod av självständiga butiker vars framgång var begränsad till den egna lokalmarknaden. Målet var att bilda en enad nordisk koncern där alla butiker i kedjan delar sina arbetsmetoder, erfarenheter och produktutbud. Synsam arbetade även med att centralisera lokala funktioner och utvecklade franchiseerbjudandet i Sverige och Norge.

Håkan Lundstedt, VD.

Från traditionell detaljhandlare till kundfokuserat livsstilsföretag inom optik

År 2014 förvärvades Synsam av CVC Capital Partners. Med ny ägare, ny ledningsgrupp och ny VD i Håkan Lundstedt, som blev VD år 2015, utarbetades en ny strategi för att utveckla bolagets livsstilserbjudande. Första steget var att identifiera hur Synsam kunde utveckla sitt livstilskoncept, genom kundenkäter, intervjuer och undersökningar. Resultaten från konsument- och medarbetarstudierna användes för att lägga grunden för Synsams fortsatta tillväxt och produktutveckling.

Den ultimata kundupplevelsen baserat på livsstil

Mot bakgrund av resultaten i undersökningarna lanserade Synsam Group en ny övergripande strategi med fokus på kundfokus och livsstilskoncept. Synsam valde att introducera ett mer prisvärt glasögonerbjudande och att införa ett innovativt butikskoncept för att skapa den ultimata upplevelsen för livsstilskunden.

Synsam introducerade ett nytt butikskoncept och i samband med detta gjordes stora investeringar i ombyggnation av befintliga butiker i de centraliserade regionerna.

Lifestyleabonnemanget, som blev en revolutionerande abonnemangstjänst för glasögon, lanserades i juni 2016 som den första av sitt slag bland de större optikkedjorna i Norden. Som ett komplement till det befintliga erbjudandet har Synsam även introducerat egna varumärken och Synsam Sports. Under det andra kvartalet år 2018 lanserades även det nya butikskonceptet Ai.

Som en del av verksamhetens transformation har koncernen genomfört stora operativa förändringar. Koncernen har effektiviserat sin portfölj till ett harmoniserat erbjudande, förenklat leverantörskedjan och investerat i samtliga koncernfunktioner, inklusive lanseringen av en ny e-handelsplattform, IT-system och en talent management-organisation. För att stödja den nya strategin, har samtliga anställda fått genomgå säljutbildningar för att ge kunden den bästa kundupplevelsen och rådgivningen i butiken.

Synsam prisas för sitt vinnande koncept

Synsam har som ett resultat av livsstilstrategin blivit tilldelat flera priser, exempelvis för det bästa konceptet och den bästa optikkedjan av Evimetrix. Synsam har även nominerats till bästa Omnikanal och detaljhandelsvarumärke 2018. Tre gånger mellan 2018 och 2020 utsågs Synsam till det mest hållbara varumärket inom optisk detaljhandel enligt Sustainable Brand Index och under 2019 belönades också flaggskeppsbutiken med bästa butikskoncept av Management Events Retail Awards.

Förnyad plattform för långsiktig tillväxt från 2020

Synsam Group har idag en stark ledningsgrupp som fokuserar på innovation, där verksamheten leds framåt genom att söka tillväxt, operativa förbättringar och fortsatt etablering av Synsamkulturen i hela organisationen. Synsam fokuserar på att bibehålla sin ledande position i Sverige och samtidigt stärka sin position i Norge, Danmark och Finland med nyetablering och butiksutveckling. Kombinerat med en hållbar organisationsstrategi tillsammans med en omfattande innovationsglädje siktar Synsam på att försvara och förbättra sin redan höga nivå av kundnöjdhet och driva långsiktig tillväxt.

Synsam erbjuder numera tio starka och självständiga egna varumärken för att attrahera nya kunder och möta nya utmaningar med ökade krav på hållbar produktion av konsumtionsvaror. Sammantaget kommer Synsams livsstilserbjudande att trygga såväl kundupplevelsen och Synsams starka varumärkeskännedom, som koncernens möjligheter att växa – i dag och i morgon.