Mer än 50 års erfarenhet

Vår resa från 1968 till 2007

Synsam grundades i Sverige 1968 när en grupp med tio fristående butiker gick samman och bildade en lokal optikkedja under namnet Synsam. När kedjan väl etablerats började den expandera systematiskt till fler svenska kommuner. Synsam fortsatte sin expansion i Sverige genom att etablera egna butiker och franchisebutiker. De första franchiseavtalen under Synsam-namnet skrevs under i Norge och Finland på 1990-talet.

Synsam grundade 1971 optikerkedjan Profil Optik i Danmark, ursprungligen under namnet ”Optik Køb”. Med tiden växte antalet butiker i kedjan och Synsam utvecklades från en lokal optikkedja till en etablerad och rikstäckande aktör i Sverige och Danmark.

Nytt ägande och konsolidering från 2007 till 2014

År 2007 investerades privat kapital i Synsam vilket gjorde att verksamhetens expansion accelererade. Under den här perioden förvärvade Synsam 87 butiker i Danmark och 101 butiker i Sverige. Till följd av förvärven valde Synsam att fokusera på att konsolidera sin verksamhet. Den bestod då främst av fristående butiker vars framgång begränsades till deras respektive lokala marknader. Nu bildades en konsoliderad grupp där alla butiker integrerades i kedjan och delade bästa praxis och ett gemensamt butikskoncept. Andra satsningar gjordes för att centralisera funktioner som inköp, marknadsföring, IT och ekonomi. Ett annat fokusområde under den här perioden var att fortsätta expansion av Synsams nätverk genom förvärv och nyetableringar. Franchiseverksamheten utvecklades också genom att franchiseavtalen omförhandlades i Sverige och Norge.

Håkan Lundstedt, VD.

Från läkarfokus till kundfokus

Synsam förvärvades 2014 av CVC Capital Partners. Med det nya ägandet och den nya ledningsgruppen under Håkan Lundstedt, som blev vd 2015, gjordes en omfattande strategisk genomgång av Synsam. Det första steget var att samla in data, bland annat genom kundundersökningar, fokusgrupper med kunder, jämförelser mellan butiker, enkäter med butikschefer, medarbetarundersökningar och så kallad mystery shopping. I ett andra steg analyserades den data som samlats in.

Den ultimata kundupplevelsen baserat på livsstil

Den strategiska genomgången ledde till att Synsam lanserade en ny övergripande koncernstrategi där kunden sattes i centrum. I linje med detta introducerades ett koncept för prisvärdhet och man införde ett nyskapande butikskoncept som fokuserade på kundbehov och att skapa den ultimata kundupplevelsen baserat på livsstil. Den kundcentrerade inriktningen och strategin har förvandlat Synsam till ett ledande livsstilsföretag inom optikförsäljning och ögonhälsa i Norden.

Synsam introducerade även ett nytt butikskoncept och gjorde en omfattande investering för att renovera kedjans befintliga butiker. Synsam Lifestyle, en prenumerationstjänst för glasögon, lanserades i juni 2016 och är, såvitt vi vet, världens första leasingtjänst för ögonhälsa och glasögonmode.