Vår verksamhet

Synsam Group bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland samt e-handel/omnikanaler i respektive land. Franchiseverksamhet bedrivs även på Island och Färöarna.

Basen i Synsams verksamhet utgörs av butiksnätverket, där kunderna kan träffa en optiker för synundersökningar, välja glasögon, solglasögon eller kontaktlinser, teckna abonnemangstjänster och också få stilrådgivning, eftersom glasögon alltmer är en modedetalj. I slutet av december 2022 hade Synsam 536 butiker i Norden, det stora flertalet av dem är egenägda.

Tack vare sin storlek, effektivitet och innovationsförmåga kan Synsam erbjuda sina kunder ett omfattande utbud av både produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Utöver butikerna har Synsam en stark närvaro online via Synsams, Profil Optiks och Ai:s egna hemsidor och på sociala medier, något som gör det möjligt för kunderna att möta och interagera med Synsam när och var det passar dem bäst. Detta gör Synsam till den ledande i branschen när det gäller att integrera digitala kanaler i kundmötet.

Alla Synsambutiker erbjuder flera olika tjänster, från stilrådgivning till synundersökningar av licensierade optiker, men också mer avancerade synundersökningar vid särskilda ögonhälsocenter. Idag har Synsam 60 sådana center i Norden och syftet är att nå kunder med eventuella ögonproblem, för att kunna hänvisa dem till lokala samarbetspartners, exempelvis privata ögonkliniker. Synsam erbjuder också en företagskundlösning där koncernen svarar för leverans av produkter och tjänster till olika företags medarbetare.

Omnikanal – butiker och online i kombination
Butikerna, tillsammans med de olika digitala kanaler där Synsam är aktivt, skapar en plattform som, oavsett kanal, ger en integrerad kundupplevelse och en harmoniserad prisbild. Koncernen har systematiskt minskat antalet franchisebutiker för att säkra en konsekvent positionering av varumärket och för att fullt ut kunna koordinera både kampanjer och priser.

Under perioden 2021–2023 planerar koncernen för 90 nya butiker. De flesta av dem antingen som Megastores, som är ett större butiksformat för de bästa lägena, eller Recycling Outlet-butiker, som stödjer koncernens hållbarhetsarbete genom att sälja begagnade andrahandsglasögon, eller solglasögon, till attraktiva priser. Produkterna återvinns från Synsams återbruk- och återvinningslådor som finns utplacerade i samtliga koncernens butiker. Per december 2022 har Synsam fem flaggskeppsbutiker, 32 Megastores och 24 Synsam Recycling Outlet-butiker. Som en del i sitt omnikanal-koncept har koncernen etablerat en onlinebutik där i stort sett alla Synsams tjänster och produkter erbjuds kunderna – från synundersökningar till stilrådgivning. Genom applikationen Stylelab, kan kunden testa glasögon digitalt, direkt i telefonen. Synsam förbättrar kontinuerligt sitt online-erbjudande för att det ska kunna erbjuda branschens bästa kundupplevelse.

Synsam och framtiden – Utvecklingsmöjligheter
Synsam har identifierat ett antal initiativ som kan bidra till ökad tillväxt. Inom ögonhälsa finns möjligheter att öppna fler ögonhälsocenter och att ingå strategiska samarbeten med privata ögonkliniker. Konceptet Synsam Hearing kan vidareutvecklas. Ytterligare en intressant marknad är företagskunder, där Synsam, genom att erbjuda terminalglasögon, synundersökningar och andra tjänster, kan driva trafik till butikerna. Marknaden för företagskunder är stabil och Synsam är väl positionerat. På längre sikt är det också möjligt för Synsam att expandera i Europa, antingen genom egna koncept, eller genom förvärv.

Läs mer om Synsam Group här och om vår verksamhet på respektive marknad genom menyn till vänster.