Styrelse

Peter Törnquist

Styrelseordförande CV

Peter Törnquist

Styrelseledamot och styrelseordförande i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1953

Utbildning: Civ. ek. Handelshögskolan, Stockholm, Sverige. MBA (Hon's). International Institute for Management Development, Schweiz.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Styrelseordförande ÅR Packaging AB, vice styrelseordförande för Ahlsell AB (publ), vice styrelseordförande Paroc Oy, styrelseledamot Ahlsell AB. Partner och Norden ansvarig CVC, Managing Director Lehman Brothers, Senior Partner Bain&Company.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i tt2 Aktiebolag och Quimper AB.

Utskott: Ordförande i revisionsutskottet och medlem i ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 47 000 aktier direkt och indirekt av närstående (varav 45 000 aktier avser eget innehav och 2 000 aktier avser innehav av närstående person).

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och styrelseledamot CV

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef och styrelseledamot i Synsam Group sedan 2015.

Född: 1966

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD och koncernchef för Mekonomen Group AB och VD Lantmännen AXA .

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Clas Ohlson AB.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget men i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 1 599 349 aktier.

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot CV

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1961

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och olika befattningar inom ICA under mer än 30 år. Tidigare styrelseordförande i Ahlsell AB (publ), Mekonomen AB och Systembolaget AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande JY Holding AB (publ), Ersta Diakoni, Mio AB, Clas Ohlson AB, Lyko Group AB (publ) och World Childhood Foundation. Styrelseledamot i Herenco och tt2 Aktiebolag.

Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 62 266 aktier indirekt genom NM 24 i Stockholm AB.

Ann Hellenius

Styrelseledamot CV

Ann Hellenius

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2019.

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. i Business Administration, Linköpings universitet, Sverige. MBA. University of Bath, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare CIO för Scandic Group AB, Stockholms stad och styrelseledamot i H&H Group, Conapto Group, HiQ International och Micro Systemation AB.

Andra väsentliga uppdrag: Vd Capgemini Invent Sverige och Finland. Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB och HSB Affärsstöd AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Helena Johnson

Styrelseledamot CV

Helena Johnson

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2019.

Född: 1968

Utbildning: M.Sc. i Business Administration and Economics, Handelshögskolan, Stockholm, Sverige.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Project Manager och Marketing Director på BCG och CFO/COO på Pareto Securities AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i V. Vole Invest AB och Head of HR för divisionen Stora företag och finansiella institutioner på SEB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 600 aktier.

Terje List

Styrelseledamot CV

Terje List

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1965

Utbildning: M.Sc. i Economics and Business Administration, Copenhagen Business School, Danmark.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Matas A/S, og Suma Holding A/S, Retail director Dagrofa ApS, Marknadschef Enigheden Produktion A/S.

Andra väsentliga uppdrag: Vd för KFI Erhvervsdrivende Fond och styrelseledamot i 3C Retail A/S och Managing Director för List Holding ApS.

Utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 93 398 aktier.

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot CV

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1977

Utbildning: BA. (Hons) i International Business Studies, European Business School in London, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseordförande i Etraveli Group Holding AB, Quimper AB, Ahlsell Förvaltning AB och Flugo Company AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Flugo Group Holdings AB och Cary Group Holding AB och styrelseledamot i Ahlsell AB (publ).

Utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot CV

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1976

Utbildning: B.Sc. i Management, London School of Economics and Political Science, England.

Arbetslivserfarenhet: Warburg Pincus, Lazard Private Equity och Goldman Sachs.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Alvogen Lux Holdings S. à r.l., STARK Group och Twoday Holding Denmark ApS. Branch manager för CVC Denmark, filial af CVC Advisers International S.á.r.l., Luxembourg

Utskott: Ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Anna Omstedt

Styrelseledamot CV

Anna Omstedt

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2023.

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm och Hitotsubashi Daigaku, Tokyo.

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare av och VD för Tasteline, vice VD för Svenska Dagbladet Digitala Medier, Styrelseledamot i Tasteline, Sportamore och Sveriges Radio.

Andra väsentliga uppdrag: VD och medgrundare Med Universe AB, styrelseuppdrag i Praktikertjänst AB, Hemfrid AB och Hjärt-Lungfonden.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -