Styrelse

Peter Törnquist

Styrelseordförande CV

Peter Törnquist

Styrelseledamot och styrelseordförande i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1953

Utbildning: Civ. ek. Handelshögskolan, Stockholm, Sverige. MBA (Hon's). International Institute for Management Development, Schweiz.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Styrelseordförande ÅR Packaging AB, vice styrelseordförande för Ahlsell AB (publ), vice styrelseordförande Paroc Oy, Partner och Norden ansvarig CVC, Managing Director Lehman Brothers, Senior Partner Bain&Company.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Virtual Stores AB och styrelseledamot Ahlsell AB.

Utskott: Ordförande i revisionsutskottet och medlem i ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 25,000 aktier.

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och styrelseledamot CV

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef och styrelseledamot i Synsam Group sedan 2015.

Född: 1966

Utbildning: Marknadsekonomi, IHM Business School, Sverige.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD och koncernchef för Mekonomen Group AB och VD Lantmännen AXA .

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Rizzo Group AB och Clas Ohlson AB.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget men i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 1,534,093 aktier.

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot CV

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1961

Utbildning: Gymnasial ekonomiutbildning samt interna utbildningar i ICA-koncernen.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och olika befattningar inom ICA under mer än 30 år. Tidigare styrelseordförande i Ahlsell AB (publ), Mekonomen AB och Systembolaget AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Envirotainer, Ersta Diakoni, Mio AB, Clas Ohlson AB, Lyko Group AB (publ) och World Childhood Foundation. Styrelseledamot i Herenco och Virtual Stores AB.

Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 62,266 aktier indirekt genom NM 24 i Stockholm AB.

Ann Hellenius

Styrelseledamot CV

Ann Hellenius

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2019.

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. i Business Administration, Linköpings universitet, Sverige. MBA. University of Bath, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare CIO för Scandic Group AB, Stockholms stad och styrelseledamot i H&H Group, Conapto Group och HiQ International.

Andra väsentliga uppdrag: Vd Capgemini Invent Sverige och Finland. Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB, HSB Affärsstöd AB och Micro Systemation AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Helena Johnson

Styrelseledamot CV

Helena Johnson

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2019.

Född: 1968

Utbildning: M.Sc. i Business Administration and Economics, Handelshögskolan, Stockholm, Sverige.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Project Manager och Marketing Director på BCG och CFO/COO på Pareto Securities AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i V. Vole Invest AB och Head of HR för divisionen Stora företag och finansiella institutioner på SEB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 600 aktier.

Terje List

Styrelseledamot CV

Terje List

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1965

Utbildning: M.Sc. i Economics and Business Administration, Copenhagen Business School, Danmark.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Matas A/S, og Suma Holding A/S, Retail director Dagrofa ApS, Marknadschef Enigheden Produktion A/S.

Andra väsentliga uppdrag: Vd för KFI Erhvervsdrivende Fond och styrelseledamot i 3C Retail A/S och Managing Director för List Holding ApS.

Utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 93,398 aktier.

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot CV

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1977

Utbildning: BA. (Hons) i International Business Studies, European Business School in London, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseordförande i Etraveli Group Holding AB, Quimper AB, Ahlsell Förvaltning AB och Flugo Company AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Flugo Group Holdings AB och styrelseledamot i Ahlsell AB (publ).

Utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot CV

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1976

Utbildning: B.Sc. i Management, London School of Economics and Political Science, England.

Arbetslivserfarenhet: Warburg Pincus, Lazard Private Equity och Goldman Sachs.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Alvogen Lux Holdings S. à r.l., STARK Group ApS, branch manager för CVC Denmark, filial af CVC Advisers International S.á.r.l., Luxembourg

Utskott: Ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Philip Røpcke

Styrelseledamot CV

Philip Røpcke

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2020.

Född: 1984

Utbildning: MBA. i Finansiell ekonometri, Århus universitet, Danmark.

Arbetslivserfarenhet: Director för CVC Danmark, filial av CVC Advisers International S.à r.l., Luxemburg.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i STARK Group ApS

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -