Styrelse

Peter Törnquist

Styrelseordförande CV

Peter Törnquist

Styrelseledamot och styrelseordförande i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1953

Utbildning: Civ. ek. Handelshögskolan, Stockholm, Sverige. MBA (Hon's). International Institute for Management Development, Schweiz.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Styrelseordförande ÅR Packaging AB, styrelseledamot och vice styrelseordförande för Ahlsell AB (publ), vice styrelseordförande Paroc Oy. Partner och Norden ansvarig CVC, Managing Director Lehman Brothers, Senior Partner Bain&Company.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i tt2 Aktiebolag och Quimper AB.

Utskott: Ordförande i revisionsutskottet och medlem i People Committee.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 57 000 aktier direkt och indirekt av närstående (varav 55 000 aktier avser eget innehav och 2 000 aktier avser innehav av närstående person).

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och styrelseledamot CV

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef och styrelseledamot i Synsam Group sedan 2015.

Född: 1966

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD och koncernchef för Mekonomen Group och VD Lantmännen AXA .

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i XXL ASA. Styrelseledamot i Clas Ohlson AB.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget men i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 1 644 443 aktier.

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot CV

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1961

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och ledande befattningar inom ICA under mer än 30 år. Tidigare styrelseordförande i Ahlsell AB (publ), Eurocommerce, Mekonomen AB, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Systembolaget AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Clas Ohlson AB, Ersta Diakoni, JY Holding AB (publ), Lyko Group AB (publ), Mio AB, SJ AB och World Childhood Foundation.

Utskott: Ordförande i People Committee.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 62 266 aktier indirekt genom NM 24 i Stockholm AB.

Ann Hellenius

Styrelseledamot CV

Ann Hellenius

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2019.

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. i Business Administration, Linköpings universitet, Sverige. MBA. University of Bath, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare CIO för Scandic Group AB, Stockholms stad och styrelseledamot i H&H Group, Conapto Group, HiQ International och Micro Systemation AB.

Andra väsentliga uppdrag: Managing Director Capgemini Invent Sverige, Danmark och Finland. Styrelseledamot i JY Holding AB (publ), Volvofinans Bank AB och HSB Affärsstöd AB.

Utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Petra Axdorff

Styrelseledamot CV

Petra Axdorff

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2024.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonomexamen i internationell ekonomi från Linköpings universitet, Sverige.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare koncernchef för BAMA Gruppen. Tidigare erfarenhet från bland annat IKEA-koncernen och ICA. Erfarenhet från styrelseuppdrag i bland annat Granngården AB och Arvid Nordqvist H.A.B.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i NEFAB AB, styrelseledamot i Oriola Oy.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Terje List

Styrelseledamot CV

Terje List

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1965

Utbildning: M.Sc. i Economics and Business Administration, Copenhagen Business School, Danmark.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Matas A/S, og Suma Holding A/S, Retail director Dagrofa ApS, Marknadschef Enigheden Produktion A/S.

Andra väsentliga uppdrag: Vd för KFI Erhvervsdrivende Fond och styrelseledamot i 3C Retail A/S och Managing Director för List Holding ApS.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 93 398 aktier.

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot CV

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1977

Utbildning: BA. (Hons) i International Business Studies, European Business School in London, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseordförande i Etraveli Group Holding AB, Ahlsell Förvaltning AB, Cary Group Holding AB och Flugo Company AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Flugo Group Holdings AB och styrelseledamot i Ahlsell AB (publ).

Utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot CV

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1976

Utbildning: B.Sc. i Management, London School of Economics and Political Science, England.

Arbetslivserfarenhet: Warburg Pincus, Lazard Private Equity och Goldman Sachs.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Alvogen Lux Holdings S. à r.l., STARK Group, SGL Group ApS, Kirkeholmen ApS och Twoday Holding Denmark ApS. Branch manager för CVC Denmark, filial af CVC Advisers International S.á.r.l., Luxembourg

Utskott: People Committee.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Anna Omstedt

Styrelseledamot CV

Anna Omstedt

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2023.

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm och Hitotsubashi Daigaku, Tokyo.

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare av och VD för Tasteline, vice VD för Svenska Dagbladet Digitala Medier, Styrelseledamot i Tasteline, Sportamore och Sveriges Radio.

Andra väsentliga uppdrag: VD och medgrundare Med Universe AB, styrelseuppdrag i Praktikertjänst AB, Hemfrid AB och Hjärt-Lungfonden.

Utskott: People Committee.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -