Styrelse

Peter Törnquist

Styrelseordförande CV

Peter Törnquist

Styrelseledamot och styrelseordförande i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1953

Utbildning: Civ. ek. Handelshögskolan, Stockholm, Sverige. MBA. International Institute for Management Development, Schweiz.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseordförande för Ahlsell AB (publ) och styrelseledamot för CVC Capital Partners Danmark A/S.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i ÅR Packaging AB, Virtual Stores AB och SHD Green Energy AB.

Utskott: Revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 15,000 aktier.

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och styrelseledamot CV

Håkan Lundstedt

Verkställande direktör och styrelseledamot i Synsam Group sedan 2015.

Född: 1966

Utbildning: Marknadsekonomi, IHM Business School, Sverige.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Mekonomen Group AB och Lantmännen AXA samt styrelseordförande i Hugo Hendén AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Rizzo International AB, Rizzo Group AB och Clas Ohlson AB.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget men i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 1,534,093 aktier.

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot CV

Kenneth Bengtsson

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1961

Utbildning: Gymnasial ekonomiutbildning samt interna utbildningar i ICA-koncernen.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseordförande i Ahlsell AB (publ), Mekonomen AB och Systembolaget AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Mio AB, Clas Ohlson AB, Lyko Group AB (publ) och World Childhood Foundation.

Utskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 62,266 aktier indirekt genom NM 24 i Stockholm AB.

Ann Hellenius

Styrelseledamot CV

Ann Hellenius

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2019.

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. i Business Administration, Linköpings universitet, Sverige. MBA. University of Bath, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare CIO för Scandic Group AB, Stockholms stad och styrelseledamot i H&H Group, Conapto Group och HiQ International.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB, HSB Affärsstöd AB och Micro Systemation AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Helena Johnson

Styrelseledamot CV

Helena Johnson

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2019.

Född: 1968

Utbildning: M.Sc. i Business Administration and Economics, Handelshögskolan, Stockholm, Sverige.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Project Manager och Marketing Director på BCG och CFO/COO på Pareto Securities AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i V. Vole Invest AB och Head of HR för divisionen Stora företag och finansiella institutioner på SEB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 600 aktier.

Terje List

Styrelseledamot CV

Terje List

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1965

Utbildning: M.Sc. i Economics and Business Administration, Copenhagen Business School, Danmark.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Matas A/S, MHolding 4 ApS, MHolding 5 ApS och MHolding 6 ApS.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 3C Retail A/S och Managing Director för List Holding ApS.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: Innehar 93,398 aktier.

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot CV

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1977

Utbildning: BA. (Hons) i International Business Studies, European Business School in London, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseordförande i Etraveli Group Holding AB, Quimper AB, Ahlsell Förvaltning AB och Flugo Company AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Flugo Group Holdings AB och styrelseledamot i Ahlsell AB (publ).

Utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot CV

Christoffer Sjøqvist

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2014.

Född: 1976

Utbildning: B.Sc. i Management, London School of Economics and Political Science, England.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Managing Director för Winterfell Holdings ApS.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Winterfell Holding S.à r.l., Branch Manager och Senior Managing Director för CVC Denmark, filial av CVC Advisers International S.à r.l., Luxembourg.

Utskott: Ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -

Philip Røpcke

Styrelseledamot CV

Philip Røpcke

Styrelseledamot i Synsam Group sedan 2020.

Född: 1984

Utbildning: MBA. i Finansiell ekonometri, Århus universitet, Danmark.

Arbetslivserfarenhet: Director för CVC Danmark, filial av CVC Advisers International S.à r.l., Luxemburg.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget men ej i förhållande till huvudaktieinnehavare.

Aktieinnehav: -