Sverige

Antal butiker: 250
Medelantal anställda: 1646
Landschef: Krister Duwe
(december 2023)

www.synsam.se

Synsam är Sveriges största optikkedja med en marknadsandel på 35 procent (år 2022), i konkurrens med ett antal etablerade kedjor, främst med lågprisprofil.