Sverige

Antal butiker: 246
Medelantal anställda: 1533
Landschef: Krister Duwe
(december 2022)

www.synsam.se

Svensk optikmarknad
Synsam är Sveriges största optikkedja med en marknadsandel på 35 procent, i konkurrens med ett antal etablerade kedjor, främst med lågprisprofil. Det finns för närvarande cirka 800 oberoende optikbutiker i Sverige. De svarar för sammanlagt 14 procent av marknaden, men utgör en sjunkande andel.