Danmark

Antal butiker: ca 120
Medelantal anställda: ca 520
Landschef: Tina Høyer Gaardsholt

(juni 2021)

www.profiloptik.dk