Danmark

Antal butiker: 114
Medelantal anställda: 569
Landschef: Tina Høyer Gaardsholt
(december 2023)

www.profiloptik.dk

I Danmark arbetar Synsam under namnet Profil Optik by Synsam, med en marknadsandel på 22 procent (år 2022). Den danska marknaden är mer konkurrensutsatt i jämförelse med övriga nordiska marknader och det finns flera aktörer med motsvarande marknadsandelar.