Revisorer

Vid årsstämman den 30 mars 2021 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (”KPMG”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2022. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och rapporterar till styrelsen vid behov dock minst en gång per år.

Joakim Thilstedt

  • Revisor i Synsam sedan 2014.
  • Partner och Auktoriserad revisor på KPMG.
  • Född: 1967.
  • Övriga revisionsuppdrag (urval): Addtech, Ahlsell, Concentric, Husqvarna, AFRY.