Revisorer

Vid årsstämman den 26 mars 2020 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (”KPMG”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2021.

Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och rapporterar till styrelsen vid behov dock minst en gång per år.

Joakim Thilstedt

  • Revisor i Synsam sedan 2014.
  • Partner och Auktoriserad revisor på KPMG.
  • Född: 1967.
  • Övriga revisionsuppdrag (urval): Addtech, Ahlsell, Concentric, L E Lundbergföretagen, Nordic Entertainment Group, ÅF Pöyry.