Revisorer

Vid årsstämman den 25 april 2023 utsågs det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB (”Deloitte”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2024. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och rapporterar till styrelsen vid behov dock minst en gång per år.

Johan Telander

  • Revisor i Synsam sedan 2023.
  • Partner och Auktoriserad revisor på Deloitte.
  • Född: 1978.
  • Övriga revisionsuppdrag (urval): Clas Ohlson, Sinch, Werksta och Strömma Turism & Sjöfart.