Revisorer

Vid årsstämman den 17 maj 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (”KPMG”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2020. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och rapporterar till styrelsen vid behov dock minst en gång per år.

Joakim Thilstedt

  • Revisor i Synsam sedan 2014.
  • Partner och Auktoriserad revisor på KPMG.
  • Född: 1967.
  • Övriga revisionsuppdrag (urval): Addtech, Concentric, L E Lundbergföretagen, Modern Times Group MTG, Nordic Entertainment Group, ÅF Pöyry.