Finland

Antal butiker: 37
Medelantal anställda: ca 151
Landschef: Vesa Mars

(december 2021)

www.synsam.fi

Finsk optikmarknad
Den finska optikmarknaden är den mest konsoliderade i Norden, där de tre största kedjorna står för nära 70 procent. Synsam, med en marknadsandel på sex procent, är den femte största optikkedjan i Finland. Under tio procent av marknaden utgörs av oberoende butiker.