Finland

Antal butiker: ca 30
Medelantal anställda: ca 144
Landschef: Vesa Mars

(juni 2021)

www.synsam.fi