Finland

Antal butiker: 55
Medelantal anställda: 298
Landschef: Vesa Mars
(december 2023)

www.synsam.fi

Den finska optikmarknaden är den mest konsoliderade i Norden, där de tre största kedjorna står för nära 70 procent. Synsam, med en marknadsandel på 10 procent, är den fjärde största optikkedjan i Finland (år 2022).