Danmark

Antal butiker: ca 130
Medelantal anställda: ca 500
Landschef: Tina Høyer Gaardsholt

Avser 2019

www.profiloptik.dk