Danmark

Antal butiker: ca 120
Medelantal anställda: ca 570
Landschef: Tina Høyer Gaardsholt

(september 2020)

www.profiloptik.dk