Presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2023