Presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2024