Regulatorisk
2021/11/30

Ökat antal aktier och röster i Synsam AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Synsam AB (publ) ("Bolaget" eller "Synsam") har under november 2021 ökat som ett resultat av de två kvittningsemissioner och den apportemission av nya aktier som genomfördes som ett led i den omstrukturering och nedmontering av den tidigare ägarstrukturen som genomfördes i samband med upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. De två kvittningsemissionerna medförde en ökning av antalet aktier och röster i Synsam med sammanlagt 69 828 190, och apportemissionen medförde en ökning av antalet aktier och röster med 8 560 090. Antalet aktier och röster i Synsam uppgår därmed till 150 000 000 per den 30 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer, Synsam Group
Telefon: +46 730 27 70 18
E-post: jenny.fridh@synsam.com

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 18.00 CET den 30 november 2021.

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 3 000 medarbetare, en omsättning på cirka 4 miljarder SEK och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com