2022/03/17

Synsam utses till Sveriges mest hållbara varumärke inom optisk detaljhandel för fjärde året i rad

Synsam Group har en tydlig vision om att vara det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optisk detaljhandel och ögonhälsa. Detta uppnås genom ett kunddrivet förhållningssätt, genom att erbjuda hållbara val och genom att ta ansvar för ett hållbart klimat och en god samhällsutveckling.

– Hållbarhet är en hörnsten i vår verksamhet. Vi hjälper våra kunder att se bättre och att bevara friska ögon under hela livet, och vi vill göra detta med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi fortsätter att utveckla hållbara produkter och vår resa för att få tillbaka produktionen till Sverige är en viktig del av det. Det gör mig väldigt glad och stolt att våra insatser uppmärksammas och hyllas av svenska konsumenter, säger Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer för Synsam Group.

Ett urval av Synsams Groups hållbarhetsarbete:

  • Synsam Group flyttar produktion av glasögon från Asien till Frösön utanför Östersund i Sverige. Flytten är ett viktigt steg i Synsam Groups strävan att minimera sitt klimatavtryck, genom att minska transporterna och stärka sitt fokus på cirkulära, återvunna och närproducerade material.
  • Synsam Recycling Outlet är den första butiken för återvunna glasögon och solglasögon i Norden. Genom satsningen bidrar Synsam Group till fler cirkulära flöden, minskad användning av råvaror, minskad avfallshantering och attraktiva kunderbjudanden. Synsam Group har hittills öppnat 13 återvinnings-outlets i hela Norden.
  • Samhällsinitiativet Alla ska se, genom vilket Synsam Group delat ut över 34 000 gratis aktivitetsglasögon till barn för att öka motivationen till en aktiv fritid – där en synnedsättning aldrig ska stå i vägen. 
  • Cirkulära flöden genom återanvändnings- och återvinningskärl som har placerats i samtliga 500 butiker. Kundernas använda glasögon tvättas, justeras och glaset tas bort. Ramarna säljs sedan vidare i Synsam Recycling Outlet. Materialet i de mer slitna glasögonen återanvänds till nya bågar, under varumärket Circular Collection. En del av volymen skickas till tredjeländer för att matchas med en ny bärare genom Synsam Groups partner Vision For All. Resterande volymer av använda glas skickas till en återvinningscentral där de hämtas och sorteras i rätt återvinningsfraktion.
  • En insamling av återvunnen havsplast - glasögon i samarbete med organisationen Sea2See som samlar in plast och avfall i Medelhavet.

Om Sustainable Brand Index™
Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen sedan 2011. I 2022 års studie har ett riksrepresentativt urval av 24 300 svenskar i åldern 16 till 75 år intervjuats under perioden december 2021 till februari 2022. Totalt 410 varumärken i 35 branscher har bedömts utifrån hur de upplevs prestera inom de 17 globala hållbarhetsmålen. Läs mer om Sustainable Brand Index på www.sb-index.com.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer Synsam Group
+46 730 277 018,
jenny.fridh@synsam.com