Regulatorisk
2022/03/30

Synsam Groups årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Synsam AB:s (publ) årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Synsam Groups webbplats: www.synsamgroup.com/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Hela rapporten är producerad för att i första hand läsas på skärm. Tryckta versioner kommer att finnas i mindre upplaga och den som önskar beställa en sådan ombeds kontakta Synsams växel på telefon +46 (0)8 619 28 60.

För mer information kontakta gärna:
Per Hedblom, Chief Financial Officer Synsam AB (publ)
+46 (0)8 619 28 60,
per.hedblom@synsam.com    
Hemsida:
www.synsamgroup.com

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 klockan 15:00


Synsam är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 3 000 medarbetare, en omsättning på cirka 4,7 miljarder kr (2021) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com