Regulatorisk
2023/10/27

Valberedningen för Synsam har utsetts

Enligt de principer som gäller för tillsättande av valberedning i Synsam AB (publ) ("Bolaget" eller "Synsam") inför årsstämman 2024 ska valberedningen bestå av fem ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de till röstetalet fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i augusti 2023 och som önskar utse en ledamot, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har nu etablerats och utgörs av:

  • Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
  • Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder;
  • Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden;
  • Henrik Söderberg, utsedd av C WorldWide Asset Management; samt
  • Peter Törnquist, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande, på Synsams hemsida www.synsamgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det per mejl till valberedningens ordförande med mejladress: tekman@cvc.com (ange "Synsams valberedning" i ämnesraden). Eventuella förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 19 januari 2024.

Om Synsam Group
Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på drygt 5,5 miljarder SEK (rullande 12 månader till juni 2023) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Recycling Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com