Regulatorisk
2022/10/21

Valberedningen för Synsam har utsetts

Valberedningen inför årsstämman 2023 har nu etablerats och utgörs av:

  • Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
  • Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden;
  • Karan Phadke, utsedd av Mawer Investment Management;
  • Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder; samt
  • Peter Törnquist, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande, på Synsams hemsida www.synsamgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det per mejl till valberedningens ordförande med mejladress: tekman@cvc.com (ange "Synsams valberedning" i ämnesraden). Eventuella förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2023.

Om Synsam Group

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 5 miljarder SEK (rullande 12 månader till juni 2022) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com