Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 i Synsam AB (publ) ägde rum fredagen den 26 april 2024 kl. 11:00 på Synsam AB (publ):s huvudkontor, Sankt Eriksgatan 60 i Stockholm. 

Protokoll från årsstämma 2024

Protokoll från årsstämma 2024

Kommuniké från årsstämma 2024

Kommuniké från årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma 2024 och anmälan

Kallelse till årsstämma 2024
Anmälan för deltagande under stämman
Fullmaktsformulär för årsstämma 2024

Dokument 2024

Ersättningsrapport 2023
Revisorsyttrande RevR 8 ersättningsriktlinjer
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Motiverat yttrande 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsens förslag framgår av kallelse till årsstämma 2024 ovan.