Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 i Synsam AB (publ) kommer att äga rum fredagen den 26 april 2024 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka sina förslag till bolaget per e-post till: arsstamma@synsam.com eller per post till:

Synsam AB (publ)
Att: Årsstämma
Box 30153
104 25 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag ha inkommit till bolaget senast den 8 mars 2024 för att kunna tas in i kallelsen.