Made in Sweden

2020 fattade Synsam beslutet att ta ett ytterligare ett kliv i hållbarhetsarbetet genom att flytta hem produktionen av våra egna House Brands från Asien till Östersund i Sverige. Vi kallar initiativet Made in Sweden.

Genom att flytta hem delar av produktionen kommer vi bland annat kunna få kortare transporter, använda 100 procent förnybar energi, ta hand om vårt avfall på ett hållbart sätt och använda färre kemikalier i vår produktion. På så sätt kommer vi kunna skapa förutsättningarna för att minska vårt klimatavtryck.

Den nya produktionen kommer att äga rum i en ombyggd fabrik på Frösön utanför Östersund. Att vi har valt att etablera verksamheten i en redan befintlig fabrik innebär att 1 539 ton CO2 sparats genom återanvändningen av byggnaden, enligt våra beräkningar.

Invigning och produktionsstart är planerad till den 17 augusti 2022.

Ida Geiler, vd Synsam Groups Produktions- och Innovationscenter i Östersund