Sverige

Antal butiker: ca 200
Medelantal anställda: ca 900
Landschef: Krister Duwe

Avser 2019

www.synsam.se