Norge

Antal butiker: ca 110
Medelantal anställda: ca 750
Landschef: Trond  A. Gudbrandsen

(september 2020)

www.synsam.no