Norge

Antal butiker: ca 110
Medelantal anställda: ca 460
Landschef: Trond  A. Gudbrandsen

Avser 2019

www.synsam.no