Finland

*Avser 2018

Antal butiker: 27*
Medelantal anställda: Cirka 110*
Landschef: Vesa Mars

www.synsam.fi