Finland

Antal butiker: ca 30
Medelantal anställda: ca 115
Landschef: Vesa Mars

Avser 2019

www.synsam.fi