Synsam Group levererar mycket stark LFL-omsättning och resultat under årets första nio månader

Synsam Group fortsätter att ta marknadsandelar och levererar ett ökat resultat. Den starka organiska tillväxten är drivet av Synsams starka butikskoncept och ett attraktivt livsstilsbaserat sortiment. Synsam Groups satsningar inom ögonhälsa stärker positionen på marknaden.

Synsam i siffror – YTD september 2019 vs 2018:

  • Nettoomsättning 2 801 (2 498) MSEK
  • Organisk tillväxt 10.2 % och LFL 7.1 % under YTD september 2019
  • Justerad EBITDA 744* (483) MSEK
  • Totalt antal butiker 456, varav antal egna butiker 415
  • Försäljningen inom Lifestyleabonnemang ökade med 86%
  • Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland samt e-handel/omnichannel i respektive land. Franchiseverksamhet bedrivs även på Island och Färöarna.

*EBITDA har under YTD september påverkats positivt om 193 MSEK till följd av implementering av IFRS 16.

  • Vi har ett stort fokus på ögonhälsa och vi stärker vår position på marknaden genom att ligga i framkant med senaste tekniken och högutbildade optiker. I takt med att befolkningen blir allt äldre och att skärmtiden ökar så kommer också fler att drabbas av ögonsjukdomar, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

Stark organisk tillväxt drivet av Synsams starka butikskoncept och attraktivt livsstilsbaserat sortiment

Vårt CSR-initiativ ”Alla ska se” har mottagits positivt och vi har nu hjälpt över 11 000 barn med kostnadsfria aktivitetsglasögon. I ett unikt nordiskt initiativ ger Synsam och våra samarbetspartners ut kostnadsfria aktivitetsglasögon till alla barn mellan fem och tolv år med synfel.

Synsam Lifestyle™, Synsams abonnemangstjänst av glasögon, solglasögon och slipade sportglasögon, har haft en betydande framgång sedan lanseringen i mitten av 2016 och försäljningen ökade med 86% under YTD september 2019. 

Vi har under kvartalet haft en fortsatt stabil utveckling för vårt nya linsabonnemang som vi lanserade i maj 2018. Antalet linsabonnemangskunder uppgick till ca 36 000 i Sverige, Norge och Finland per den 30 september 2019, vilket innebär 6 000 nya kunder under kvartalet.

I kvartalet har två nya butiker i Sverige och en butik i Norge etablerats, vilket är i linje med vår etableringsplan. Butiksetableringar möjliggör ökad tillgänglighet och service för våra kunder i kombination med vår digitala närvaro. Vi ser att Synsams nyetablerade butiker når sin lönsamhet och sin potential avseende försäljningstakt inom två års tid. Synsams Flagship Store Norrmalmstorg, Europas största destination för Eye Fashion och Eye Health, som öppnades i mars 2019 har haft en fortsatt stark positiv utveckling, med en EBITDA ackumulerat sedan öppning om 4 MSEK.

Synsam Groups fokus på ögonhälsa fortsätter. Våra satsningar på unika ögonhälsocenter, där specialutbildad personal erbjuder hälsokontroll av ögonen, stärker vår position på marknaden. Utrullningen av nya Ögonhälsocenters löper på enligt plan.

Våra egna mode- och livsstilsvarumärken, D. Arnesen, Fellepini, Readers, Ai och Oscar Eide samt designsamarbetet med Bernadotte & Kylberg har haft en fortsatt stark framgång under kvartalet. Vårt senaste House Brand som är sportmärket RIGEL, vilket vi släppte under föregående kvartal, har fortsatt mottagits positivt av kunder.

Noterat som en händelse efter balansdagen så sker i november en nylansering av EYEQ och lansering av nya kvalitetsguiden för kontaktlinser i samtliga fyra marknader. EYEQ har varit kärnan i Synsam Groups kontaktlinssortiment sedan varumärket först lanserades 1995 och är ett unikt varumärke för Synsam Group som endast kan köpas i våra butiker. Detta kommer att stärka vår position på marknaden som en klar kontaktlinsdestination för kunden.

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef
Tel: +46 (0) 8 619 28 60

Per Hedblom, CFO:
Tel: +46 (0) 8 619 28 60