Pressinbjudan- ​Klart med etableringen av nya glasögonfabriken – Synsam Group kallar till pressträff


Tillsammans med Jämtlands tillförordnade landshövding och kommunstyrelsens ordförande kallar optik- och ögonhälsokedjan Synsam Group till pressträff idag den 24 februari 2021 på Frösön i Östersund.

Deltar gör Håkan Lundstedt, vd och koncernchef Synsam Group, Susanna Löfgren, tillförordnad landshövding i Jämtland och Bosse Svensson (C) kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

Under pressträffen kommer Håkan Lundstedt redogöra för valet av etablering av Synsams nya fabrik- och innovationscenter.

Efter pressträffen finns möjlighet till enskilda intervjuer samt miljöbilder utomhus.

Datum och tid: 24 februari kl. 13.00
Plats: Frösö Park Hotel, Östersund

Kontakt och anmälan: Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer Synsam Group +46 730277018, jenny.fridh@synsam.com

Länk till digital medverkan: Klicka här för att delta i mötet.

OBS! Med anledning av rådande restriktioner är platserna i lokalen för pressträffen begränsade till max 8 stycken. Presskonferensen går att följa via Teams med möjlighet att ställa frågor:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUzNjZlOGUtZjE0NS00YzYxLWJjZmQtMjNmMDI0Y2JlOTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227382871a-85e7-4da5-9d53-23c46c77d36c%22%2c%22Oid%22%3a%2285158ca1-934b-43d8-84e4-262f2cf0aad5%22%7d

Relaterade länkar
Länk till digital presskonferens klockan 13.00

Synsam Group är en av Europas ledande aktör inom optikbranschen och erbjuder unika lösningar inom både Eye Health och Eye Fashion med ett brett sortiment som utgår ifrån kundens olika livsstilar och behov av ögonhälsa. Koncernen finns i Norden, har cirka 3500 medarbetare och en total omsättning på cirka 4 miljarder SEK. Totalt har koncernen cirka 500 butiker som drivs under varumärkena Synsam och Profil Optik i Danmark. Sedan 2015 har Synsam Group genomfört en transformation av hela sitt erbjudande och har med en hög grad av digitalisering och andra innovativa koncept drivit en tillväxt och lönsamhetsutveckling som är bland de högsta i Europa.