Stark organisk tillväxt och ökat resultat under H1 för Synsam Group

Synsam Group uppvisar fortsatt organisk tillväxt, drivet av ett starkt kundfokus och ett livsstilbaserat sortiment, den växande abonnemangsaffären, satsningar inom slipade sportglasögon, fokus på ögonhälsa samt utökning av butikskonceptet. Synsam Group har flyttat fram positionerna, tagit marknadsandelar i Norden och levererar ett ökat resultat.

Synsam i siffror – H1 2019 vs H1 2018:

 • Nettoomsättning 1.885 (1.669) MSEK
 • Organisk tillväxt 10.6 % och LFL 7.6 % under H1 2019
 • Justerad EBITDA 492* (327) MSEK
 • Totalt antal butiker 454, varav antal egna butiker 412
 • Försäljningen inom Lifestyleabonnemang ökade till 659 (321) MSEK
 • Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland samt e-handel/omnichannel i respektive land. Franchiseverksamhet bedrivs även på Island och Färöarna.
 • *EBITDA har under H1 påverkats positivt om 126 MSEK till följd av implementering av IFRS 16.

  - Synsams fokuserade arbete med att transformera Optical retail ger fortsatt resultat. Vi har flyttat fram vår position och tagit marknadsandelar i Norden, med en organisk tillväxt på 10,6 procent främst drivet av fantastiskt arbete i butik med serviceinriktad personal och ett attraktivt livsstilsbaserat sortiment i alla våra kanaler. Jag är mycket stolt över vår utveckling och alla medarbetares insatser. Vi har idag utvecklats till en väldigt stark omniaktör baserat på kundens behov, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

  Synsam Lifestyle™, Synsams abonnemangstjänst av glasögon, solglasögon och slipade sportglasögon, har haft en betydande framgång sedan lanseringen i mitten av 2016 och omsatte 659 MSEK (321) i H1 2019.

  Linsabonnemangen utvecklas väl där vi haft en stark tillväxt sedan lanseringen i maj 2018. Antalet linsabonnemangskunder uppgick till ca 30 000 i Sverige, Norge och Finland per den 30 juni 2019, vilket är en dubblering av antalet kunder sedan december 2018.

  Under första halvåret har åtta nya butiker etablerats. Synsams nyetablerade butiker förväntas nå sin lönsamhet och sin potential avseende försäljningstakt redan inom två års tid. Vi har även fortsatt fokus på digitala satsningar i våra omnikanaler. Synsam Sveriges satsning på Ögonhälsa fortsätter och utrullningen av våra unika Ögonhälsocenter löper på enligt plan.

  Synsams Flagship Store Norrmalmstorg – Europas största destination för Eye Fashion och Eye Health, som öppnades i mars 2019 har haft en mycket positiv utveckling. Det fullskaliga och moderna konceptet har mottagits mycket positivt av kunderna och har redan under sitt första kvartal nått en positiv EBITDA.

  Våra egna mode- och livsstilsvarumärken, D. Arnesen, Fellepini, Readers, Ai och Oscar Eide samt designsamarbetet med Bernadotte & Kylberg har haft en fortsatt framgång. Fellepini Sea2See som tillverkas av plast från havet har blivit en succé och har bidragit till att rensa 40 000 kvadratmeter i Medelhavet.

  Under andra kvartalet lanserades Synsams senaste CSR-initiativ; ”Alla ska se”. Vårt initiativ syftar till att alla barn ska kunna röra på sig på lika villkor – oavsett synfel. I ett unikt nationellt initiativ ger Synsam och våra samarbetspartners ut kostnadsfria aktivitetsglasögon till alla barn mellan fem och tolv år med synfel. Initiativet har tagits emot mycket positivt och vi är mycket stolta över att vi nu hjälpt över 5 000 barn med kostnadsfria aktivitetsglasögon.

  För mer information vänligen kontakta:

  Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer:
  +46 730 27 70 18, jenny.fridh@synsam.com

  Per Hedblom, CFO:
  +46 761 36 07 10, per.hedblom@synsam.com

  Synsam erbjuder ett unikt sortiment av glasögon, solglasögon, linser samt tillbehör för kundens egen stil och unika behov. Utöver detta erbjuder Synsam även en service- och kunskapsnivå inom ögonhälsa av högsta kvalitet. Synsam ingår i Synsam Group en koncernen verksam i sex länder, och som omsätter cirka 3 miljarder SEK och har 2500 anställda i 500 butiker. Butikerna drivs under varumärkena Synsam och Profil Optik. Sedan 2014 ägs Synsam av CVC Capital Partners.