Synsam Group levererar mycket stark organisk tillväxt på 9 procent och resultat under 2019

Synsam Group fortsätter leverera ett starkt resultat under helår 2019 med justerad EBITDA på 984 MSEK. Sedan vi påbörjade vår transformeringsresa 2016 har resultatet ökat med mer än 70 procent. Den starka tillväxten är driven av en stark kunddriven abonnemangsaffär, ett attraktivt hållbart livsstilsbaserat sortiment och fokuserade satsningar på ögonhälsa samt nyetableringar.

Synsam Group i siffror – helår 2019 vs 2018:

  • Nettoomsättning 3 741 (3 380) MSEK
  • Organisk tillväxt 9,0 % och LFL 5,9 % under helår 2019
  • Justerad EBITDA 984* (643) MSEK
  • Totalt antal butiker 472, varav antal egna butiker 432, varav 25 nyetableringar under helår 2019
  • Försäljningen inom Lifestyleabonnemang ökade med 61%
  • Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland samt e-handel/omnichannel i respektive land. Franchiseverksamhet bedrivs även på Island och Färöarna.

*EBITDA har under helår 2019 påverkats positivt om 261 MSEK till följd av implementering av IFRS 16.

- När vi nu stänger året så är jag stolt över att vi har uppnått våra finansiella mål och samtidigt med stor framgång öppnat 25 nya butiker i Norden. Vi har fortsatt våra satsningar främst inom ögonhälsa, kundmötet och hållbarhet. Tack vare alla engagerade medarbetare och kompetenta optiker ute i våra butiker så har vi ökat vårt resultat på samtliga marknader och nått en stark organisk tillväxt. Jag är övertygad om att vi är väl positionerande för att uppnå våra strategiska och finansiella mål även framöver, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

Stark organisk tillväxt drivet av Synsam Groups starka butikskoncept och ett attraktivt och hållbart livsstilsbaserat sortiment

Vårt CSR-initiativ ”Alla ska se” har mottagits positivt och vi har nu hjälpt över 15 000 barn med kostnadsfria aktivitetsglasögon. I ett unikt nordiskt initiativ ger Synsam Group och våra samarbetspartners ut kostnadsfria aktivitetsglasögon till alla barn mellan fem och tolv år med synfel.

Synsam Lifestyle™, Synsam Groups abonnemangstjänst av glasögon, solglasögon och sportglasögon, har haft en betydande framgång sedan lanseringen i mitten av 2016 och omsatte 343 MSEK (295) i det fjärde kvartalet 2019. Synsam Lifestyle™ stödjer vårt livsstilsbaserade sortiment som utgår från kundens individuella behov. Ackumulerat antal beställda Lifestyleabonnemang uppgick till ca 208 000 per den 31 december 2019, vilket är en ökning med 90 000 sedan fjärde kvartalet 2018.

Vi stärker vår position på marknaden för kontaktlinser. Under fjärde kvartalet har vi haft en fortsatt stabil utveckling för vårt nya linsabonnemang som vi lanserade i maj 2018. Antalet linsabonnemangskunder uppgick till ca 43 000 i Sverige, Norge och Finland per den 31 december 2019, vilket innebär 7 000 nya kunder under kvartalet.

I kvartalet har sju nya butiker i Sverige, en butik i Danmark, tre butiker i Norge och tre butiker i Finland etablerats, vilket är i linje med vår etableringsplan. Butiksetableringar möjliggör ökad tillgänglighet och service för våra kunder i kombination med vår digitala närvaro. Vi ser att Synsam Groups nyetablerade butiker når sin lönsamhet och sin potential avseende försäljningstakt inom två års tid. Synsams Flagship Store Norrmalmstorg – Europas största destination för Eye Fashion och Eye Health, som öppnades i mars 2019 har haft en fortsatt stark positiv utveckling, med en EBITDA ackumulerat sedan öppning om 6 MSEK.

Synsam Groups fokus på ögonhälsa fortsätter. Våra satsningar på unika ögonhälsocenter, där högutbildade optiker erbjuder hälsokontroll av ögonen, stärker vår position på marknaden. Utrullningen av nya Ögonhälsocenters löper på enligt plan.

Vår hållbarhetsagenda inkluderar även initiativ för miljön där vi under året intensifierat vårt arbete inom hållbarhet och lanserat både Fellepini Sea2See, bågar av återvunnen havsplast, samt Synsam Circular, världens första system för återvinning av bågar. Detta är bevis på våra medarbetares stora engagemang för att varje dag göra oss bättre.

Våra egna mode- och livsstilsvarumärken, D. Arnesen, Fellepini, Readers, Ai och Oscar Eide samt designsamarbetet med Bernadotte & Kylberg har haft en fortsatt stark framgång under kvartalet. Vårt senaste House Brand är sportmärket RIGEL, vilket vi släppte under andra kvartalet, har fortsatt mottagits positivt av kunder.

Vi skapar sömlösa kundupplevelser genom att utveckla våra digitala kanaler och arbetar datadrivet. Vi har skapat ett integrerat omni-koncept där vi väver samman våra digitala och fysiska sälj- och servicekanaler för att ge bästa produkt- och tjänsteerbjudande samt köp- och serviceupplevelse till våra kunder.

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef, Tel: +46 (0) 8 619 28 60
Per Hedblom, CFO, :Tel: +46 (0) 8 619 28 60

Synsam erbjuder ett unikt sortiment av glasögon, solglasögon, linser samt tillbehör för kundens egen stil och unika behov. Utöver detta erbjuder Synsam även en service- och kunskapsnivå inom ögonhälsa av högsta kvalitet. Synsam ingår i Synsam Group en koncernen verksam i sex länder, och som omsätter cirka 3 miljarder SEK och har 2500 anställda i 500 butiker. Butikerna drivs under varumärkena Synsam och Profil Optik. Sedan 2014 ägs Synsam av CVC Capital Partners.