Göteborgska barns skärmtid långt över riktlinjerna. Föräldrar oroar sig för barnens skärmtittande.

På uppdrag av optik- och ögonhälsokedjan Synsam har undersökningsföretaget Yougov frågat svenska föräldrar om deras barns tid framför olika typer av skärmar. I Göteborgsregionen uppgår barns något över riksgenomsnittet, medan äldre ungdomar spenderar något färre timmar framför skärm än rikets övriga ungdomar. Resultaten publiceras i Synsams rapport ”Ögonhälsa 2020-rapporten”.

Undersökningen visar att ungdomar i Göteborgsregionen ägnar en arbetsvecka framför skärmen och de allra minsta barnen över två timmar om dagen till att titta på skärm, vilket är dubbelt så högt som Världshälsoorganisationens, WHO:s riktlinjer. I Göteborgsregionen ägnar barn i åldrarna 0 till 17 i genomsnitt 26 timmar i veckan åt TV, datorer, läs- och surfplattor eller mobiltelefoner (snittet i Sverige är 25 timmar). Bland de äldsta barnen, 14 till 17 år, uppgår den genomsnittliga skärmtiden till 35 timmar i veckan (snittet i Sverige är 37 timmar). De allra minsta barnen, 0 till 4 år, ägnar i sin tur cirka två timmar om dagen till att titta på skärmar. Mätningen är gjord just innan utbrottet av Coronaepedemin. Mycket tyder på att barnens skärmkonsumtion ökat ytterligare under de senaste månaderna, speciellt bland gymnasieelever som spenderar hela skoldagen vid skärmen.

– De äldsta barnens skärmtid ligger på samma nivå som en normal arbetsvecka, vilket är anmärkningsvärt högt. Det är även de allra minsta barnens tid framför skärmarna. Det som även sticker ut i undersökningen är att barn med glasögon eller linser har 30 procent mer skärmtid än barn utan synkorrigerande hjälpmedel. Det tyder på att det finns ett samband mellan stillasittande och problem med ögonhälsan. Vi kommer nu att studera detta vidare, säger Synsams svenska chefsoptiker Awet Tesfamariam.

Föräldrar oroliga
En skärm till en modern TV, dator, surfplatta eller mobiltelefon avger ett blått ljus. Det blåa ljuset flimrar mer än annat ljus vilket leder till ögontrötthet och huvudvärk. Om ögat dessutom utsätts för det under lång tid kan det orsaka skador på näthinnan. Detta är något som föräldrarna i undersökningen oroar sig för. Hela 6 av 10 uppger att de känner oro för det blåa ljusets inverkan på barnens ögon.

– Forskning visar att det kortvågiga blåa ljuset som en skärm avger är det mest ohälsosamma. Denna typ av ljus kan skada synen eftersom det absorberas djupt in i ögat. Barns ögon är dessutom känsligare än vuxnas och jag rekommenderar därför att skydda deras ögon innan vi med säkerhet vet vad exponering för blått ljus leder till på lång sikt, säger Ida Malmblad, legitimerad optiker och Synsam Groups expert på blått ljus.

Ögonhälsa 2020-rapporten
Undersökningsresultaten återfinns i Synsams färska rapport, ”Ögonhälsa 2020-rapporten”, där vi lyssnat på föräldrars åsikter om sina barns skärmtittande kopplat till ögonhälsa. Här finns även artiklar om de senaste forskningsrönen inom ögonhälsa samt råd om hur man tar hand om sin syn och ögon på bästa sätt. Läs mer i Synsams stora föräldraundersökning på synsam.se/ögonhälsa.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer Synsam Group
+46 730277018, jenny.fridh@synsam.com

Fakta om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov. Under perioden 3 till 15 januari har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med föräldrar med barn i åldern 0 till 17 år i Sverige.

Synsam erbjuder ett unikt sortiment av glasögon, solglasögon, linser samt tillbehör för kundens egen stil och unika behov. Utöver detta erbjuder Synsam även en service- och kunskapsnivå inom ögonhälsa av högsta kvalitet. Synsam ingår i Synsam Group en koncernen verksam i sex länder, och som omsätter cirka 3 miljarder SEK och har 2500 anställda i 500 butiker. Butikerna drivs under varumärkena Synsam och Profil Optik. Sedan 2014 ägs Synsam av CVC Capital Partners.